France Telecom trekker bud på TeliaSonera

Det franske telekomselskapet France Telecom trekker sitt bud på svensk-finske TeliaSonera på 41,3 milliarder euro. Budet ble ansett som for lavt av TeliaSonera og den svenske regjeringen, som eier 37 prosent av aksjene i selskapet.

France Telecom trekker budet på Svensk/Finsk telegigant
Foto: GONZALO FUENTES / REUTERS

På tross av den interessen prosjektet vekket har dialogen med styret i TeliaSonera ikke ledet fram til noen avtale om de finansielle vilkårene for en sammenslåing, skriver France Telecom i en pressemelding.

Selskapet sier at de derfor har besluttet å ikke komme med et formelt tilbud til aksjeeierne i TeliaSonera.

Sammenslåingen var ment å skulle skape en verdensledende aktør i telekommarkedet.

Kunne neppe legge mer penger i potten

En del av budet fra forutsatte at selgerne godtok oppgjør i France Telecom-aksjer, mens et av kravene fra svensk side var en høyere kontantandel.

- France Telecom hadde trolig ikke så mye å gå på, fordi selskapet har relativt høy gjeld i utgangspunktet. Hvis de skulle øke budet måtte de blåse opp gjelden enda mer, sier Ole Jørgen Rød, IT- og Telecomanalytiker i First Sec til NRK.

TeliaSonera-aksjen stuper på Stockholmsbørsen

Klokken 9.20 mandag morgen er TeliaSonera ned 11,9 prosent på børsen i Stockholm, og milliardverdier er dermed fordunstet på morgenkvisten etter at den fransk-svenske flørten nå definitivt er over.

Telenor trolig ikke på banen

Det har tidligere vært spekulert i om norske Telenor forberedte bud på TeliaSonera. Aksjekjøp som er gjort av innsidere i selskapet har imidlertid satt en stopper for spekulasjonene, siden handlene ville vært ulovlige dersom et bud var under forberedelse.

- At France Telecom trekker seg har trolig lite å bety for Telenors ønske om å by på TeliaSonera. Jeg anser det som svært lite sannsynlig at Telenor vil by på TeliaSonera, både av fundamentale forhold og pga at innsidere har handlet aksjer i selskapet i det siste, avslutter Rød.