NRK Meny
Normal

Foss vil ha strengere kontroll

Tidligere finansminister og stortingsrepresentant Per-Kristian Foss (H) etterlyser strengere kontroll med internasjonal finansnæring.

Per-Kristian Foss
Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

Foss sa dette i programmet Søndagsavisen i NRK P2 i dag.

Hør samtalen om finanskrisen fra Søndagsavisen

Roser Gordon Brown

Foss roser den britiske statsministeren Gordon Brown som han mener har mye godt for seg.

- Brown er en av de få internasjonale toppolitikerne som har lang fartstid som finansminister, og han har sittet lenge i ledelsen i Det internasjonale pengefondet ,IMF. Brown sier at vi har en global kapitalisme, men at vi trenger en del overnasjonale kjøreregler. Hittil er det bare EU prøvd å få det til, men det er for lite. EU må få med seg flere. Brown initiativ for å få med alle industrialiserte land på et sett av kjøreregler for finanstransaksjoner og finansinstitusjoner, og for kontrollorganene som skal passe på dem, er godt, sier Foss.

Mer makt til IMF

- Jeg tror Det internasjonale pengefondet er et godt organ til å håndheve slike kjøreregler. IMF har erfaring med krisehåndtering og kan også gjøre det nå, mener han.

Foss minner om at den internasjonale kapitalsimen som Brown snakker om også har gitt oss mye bra. Fattigdommen er bygget ned, vi har hatt økonomisk vekst i deler av verden som aldri har sett det før.

- Både av hensyn til institusjonenes soliditet, av hensyn til forbrukerne og av hensyn til effektive kontrollorganer, trengs det internasjonale forbedringer, sier den tidligere finansministeren.

Oppstykket system

Foss peker på at USA har et oppstykket system med tilsynsmyndigheter. Det er ikke ett kredittilsyn som har ansvaret for alle kredittinstitusjoner, og det finnes kredittinstitusjoner, investeringsbanker som Lehman Brothers var, som var uten tilsyn.

- Det går ikke an, sier Foss.

Han mener at Norge, blant annet på grunn av bankkrisen, ligger godt an når det gjelder lover og regelverk for finansinsitusjonenes forretningsdrift.