NRK Meny
Normal

Fortsatt underskudd for kongen

Stortingets bevilgninger til kongehuset på 144 millioner kroner var ikke nok til å dekke hoffets utgifter i 2010.

Hans Majestet Kong Harald

Bevilgningene fra staten til kongehuset var ikke nok til å dekke kostnadene i 2010, viser kongehusets årsberetning.

Foto: Sølve Sundsbø / Det kongelige hoff

Årsregnskapet for Den kongelige civilliste viser at kongehuset fikk et årsresultat på minus 285.097 kroner i 2010. Underskuddet blir dekket inn av egenkapitalen, skriver hoffet i årsberetningen.

Også for regnskapsåret 2009 måtte kongen ta av tidligere avsetninger for å dekke hoffets utgifter. I 2009 ble regnskapet gjort opp med et underskudd på snaue 1,4 millioner kroner.

Stortingets bevilgninger til kongehuset sank fra 156 millioner kroner i 2009 til 144 millioner kroner i 2010, noe som i hovedsak skyldes at oppussingen av Oscarshall ble ferdigstilt i 2009.

LES OGSÅ: Ingen finanskrise på slottet

Økte utgifter til lønn og drift

Kongens regnskap viser at lønnskostnadene ved hoffet økte med mer enn 6,1 millioner kroner fra 2009 til 2010. Samlet lønnsutbetaling til hoffet for 2010 var nesten 93 millioner kroner.

Assisterende kommunikasjonssjef Sven Gj. Gjeruldsen sier til NRK at kongehuset ikke uttaler seg om lønnsforhold, men avviser likevel at de ansatte ved slottet fikk et spesielt godt lønnsoppgjør i løpet av fjoråret.

Etter det NRK erfarer fikk de ansatte ved hoffet lønnstillegg på linje med statsansatte i 2010.

Men også driftskostnadene ved hoffet økte kraftig i løpet av fjoråret, viser regnskapet. De samlede driftskostnadene for 2010 endte på 30,2 millioner kroner, noe som er 15 prosent opp i forhold til 2009.

Gjeruldsen sier at en vesentlig del av de økte driftskostnadene skyldes at en ny serverpark i løpet av fjoråret ble satt i drift og dermed inngår i driftskostnadene.

Prosjektkostnadene på 15,6 millioner kroner var imidlertid mindre enn en tredel av kostnadene i 2009.

Kronprinsparet i Sogndalstrand

Kronprinsparet hadde i 2010 inntekter på 15,7 millioner bevilget over statsbudsjettet. I tillegg fikk kronprinsparet 700.000 i driftsstøtte fra Kong Harald.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

Kronprinsens regnskap i pluss

Årsregnskapet for Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette Marits stab er gjort opp med et overskudd på 839.915 kroner.

I dette overskuddet ligger det en avsetning på 600.000 kroner, som er satt til side til ny bil for kronprinsparet.

Ved årsskifte hadde Kronprisens og Kronprinsessens stab bankinnskudd på 4,1 millioner kroner hvorav snaue 700.000 var avsatt til skattetrekk.

Samtidig hadde staben en samlet kortsiktig gjeld på snaue 2,1 millioner kroner, hvorav skyldige offentlige avgifter og skyldige feriepenger utgjorde størsteparten.