Hopp til innhold

Forskyver meklingsfristen

Fristen gikk ut ved midnatt onsdag, men partene i lønnsoppgjøret for stat og kommune har forskjøvet denne, og er fortsatt ikke ferdige med meklingen.

Riksmekler Kari Gjesteby

Riksmekler Kari Gjesteby mekler for staten. – Så lenge det jobbes her, tar jeg sikte på at vi finner en løsning, sier Gjesteby.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

– Vi holder på og vi holder på til over midnatt. Hvor lenge etter midnatt vet jeg ikke, sier Riksmekler Kari Gjesteby til NRK.

Hun kunne ikke si noe om hvor overhengende streikefaren er.

– Så lenge det jobbes her, tar jeg sikte på at vi finner en løsning. Vi jobber mot det, sier Gjesteby

Kan ta ut 30 000 i streik

Hvis ikke meklingen fører frem vil Lo, Unio og YS ta ut til sammen nesten 30 000 medlemmer i streik fra torsdag morgen. En streik vil blant annet ramme skoler, barnehager, sykehjem og politi.

Det er til sammen 14 kommuner som vil merke en eventuell streik fra i morgen av. På grunn av at dette dreier seg om et omfattende lønnsoppgjør for rundt 600 000 offentlig ansatte, var det forventet at meklingen gikk på overtid.

– Vi jobber i retning av utløpstiden, men hvis vi da ikke er ferdig med alle temaene og trenger mer tid, så pleier partene å akseptere at det går over tiden, sa Riksmekler Kari Gjesteby til NRK tidligere i dag.

– Jobbes godt på begge sider

Som statsoppgjørets mekler leder Gjesteby an i prosessen, samtidig som hun holder kontakten med meklerkollega Reidun Wallevik, som har ansvaret for kommuneoppgjøret.

– Vi har jobbet i flere dager med mange temaer som er oppe. Vi har fått på plass noe, men ingenting er på plass før alt er på plass. Det jobbes videre, sier Wallevik.

Heller ikke hun kunne gi noe svar på når man vil være i havn.

– Det vil nok ta noe tid. Det går opp og ned med meklingen, men det jobbes godt på begge sider, så jeg ser ikke mørkt på det, sier hun.

Staten frontfag i offentlig sektor

Gjesteby mekler for staten. Rammen her vil sette en standard for organisasjonene i kommuneoppgjøret. Kommunene har egen mekler, i tillegg har Oslo sin egen mekling også. Partene i lønnsoppgjøret i Oslo kommune er blitt enige om å ta pause i meglingen til torsdag 24. mai klokken 09.00.

– Vi regner staten som frontfag i offentlig sektor, og derfor pleier staten å ligge litt foran. Nå er det også forskjellige tariffavtaler, så det er litt forskjellige måter de har bygd opp de forskjellige temaene på, sier Gjesteby.

En del yrkesgrupper i både stat og kommune har forventninger om solide lønnsløft, men ettersom dette er et hovedoppgjør er det også andre temaer utover de rent lønnsmessige som står på bordet. Det kan gjøre meklingen vanskeligere.

– Det er en blanding av økonomi og prinsipper som er opp til diskusjon. For dette er et hovedoppgjør, og da er det hele tariffavtalen som er til vurdering, avslutter Kari Gjesteby.

– Tar hensyn til liv og helse

Dersom meklingen ikke fører fram, vil streiken ramme sykehjem, hjemmesykepleie, ergo- og fysioterapitilbud, kommunal administrasjon, videregående skoler, grunnskoler og barnehager.

– Unio har til hensikt å ramme arbeidsgiver og ikke tredjepart. Uttaket tar derfor hensyn til liv og helse. Det er opp til kommunen og fylkeskommunen å ta stilling til hvilke institusjoner som eventuelt må stenges ved en streik, sier forhandlingsleder i Unio kommune, Mimi Bjerkestrand.

LOs største forbund i offentlig sektor, Fagforbundet, varsler også at de i første omgang vil ramme administrasjonene, og skåne innbyggerne mest mulig.

– I første fase vil hovedsakelig medlemmer som arbeider i kommuneadministrasjonene tas ut, men også medlemmer i parkeringsselskap, renovasjon og havnevesen, skriver forbundet i en pressemelding.

YS Stat har varslet uttak av 1500 medlemmer ansatt i statlig sektor.

Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø vil bli hardest rammet. Politi og fengsel, Tollvesenet, Skatteetaten, Lostjenesten, universitet og høyskoler er blant virksomheter som vil bli omfattet, skriver organisasjonen i en pressemelding.