NRK Meny
Normal

Forsiktig optimisme i økonomien

Fallet i økonomien ser ut til å fortsette både i Norge og utlandet i 2012, men økonomene spår en liten positiv oppsving fra neste år.

Andreas Benedictow

Andreas Benedictow er en av forskerne ved Statistisk sentralbyrå som spår hvordan økonomien vil utvikle seg i åra som kommer.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Det kom fram da Statistisk sentralbyrå, SSB, i dag lag fram sin spådom for norsk og internasjonal økonomi i tida som kommer.

Mens den økonomiske veksten i verdensøkonomien tok seg klart opp i 2010, var utviklingen langt mindre positiv i 2011, skriver SSB i sin analyse.

Olje redder Norge

Euro-området preges av statsgjeldskrisen, og innstramming i finanspolitikken bidrar til at BNP-nivået ventes å falle i 2012.

Det er særlig landene i Sør-Europa som har problemer, men også i Tyskland, Frankrike og Storbritannia ventes det beskjeden vekst framover, skriver økonomene videre.

I en økonomisk urolig verden framstår norsk økonomi som robust. Vi har et høyt velstandsnivå og er i en misunnelsesverdig økonomisk situasjon sammenliknet med stort sett hele resten av verden.

Perspektiv, SSB

Norsk økonomi omtales i rapporten som «robust», sammenliknet med resten av verdens økonomi. Årsaken skal ifølge forskerne være en aktiv stabiliseringspolitikk og god etterspørsel fra petroleumsvirksomheten.

Høy oljepris gir høye statsinntekter og store overskudd for selskapene i næringen. Ifølge økonomene er Norge likevel fortsatt i en «moderat lavkonjunktur».

De regner imidlertid med at økt oljeetterspørsel i åra som kommer vil bidra til at veksten i norsk økonomi holdes oppe.

Forventer økt arbeidsledighet

SSB venter fortsatt høye boligpriser, men de sier det er grunn til å tro at veksten vil bli noe lavere enn de siste åra.

Høy befolkningsvekst vil ifølge SSB bidra til at arbeidsledigheten vil øke noe framover. De regner samtidig med at veksten i gjennomsnittlig årslønn vil bli 3,6 prosent i 2012, mot 4,3 prosent i 2011.

Lønnsveksten er ventet å holde seg mer eller mindre uendret neste år, men at lønningene igjen vil stige etterhvert som både den norske og interansjonale økonmien tar seg opp.

Todeling av økonomien

Tidligere har Norsk Industri sagt at det nye året vil forsterke forskjellene mellom de oljerelaterte industribedriftene og all annen industri fordi oljeindustrien i mindre grad er påvirket av den økonomiske krisa.

Todelingen vil spesielt gjøre seg gjeldende i arbeidsmarkedet, mener organisasjonen.

Ifølge SSB er en slik todeling av økonomien ofte både normalt og ønskelig; vekst i noen næringer vil fortrenge næringer som har dårligere lønnsomhet.

I likhet med Norsk Industri peker også de på at todelingen også kan virke negativt inn på lønnsforskjellene.

Lønningene i oljeindustrien vil øke og legge press på de lavere lønningene i eksportindustrien, som ikke er i en like gunstig posisjon fordi de preges av nedturen i resten av verden.

Spår norsk nedtur om 40 år

I januar lettet verdens største bank, HSBC, på sløret for å fortelle hva deres eksperter tror om økonomien om 40 år. Konklusjonen var klar: Kina vil toppe verdensøkonomien i 2050, tett etterfulgt av USA.

Norge ble utpekt blant de største taperne . Ifølge økonomene vil disse komme fra dagens fremste europeiske økonomier.

Europeerne vil se sin høye plass i den økonomiske hakkeordenen smuldre bort, spår HSBC, ettersom den arbeidende delen av befolkningen synker og utviklingslandenes økonomier klatrer oppover.

Og høyest skal fallet bli i nord: Norge vil dette 22 plasser nedover til en 48. plass i verden.