NRK Meny
Normal

For få sykepleiere

Lurer du på hva du bør studere? En ny SSB rapport slår fast at det vil bli mangel på sykepleiere framtida. Mens det blir alt for mange barnevernspedagoger og sosionomer.

Sykepleiere ved Haukeland universitetssykehus
Foto: Hommedal, Marit / SCANPIX

Fram mot 2030 vil det bli en betydelig økning i behovet for helsepersonell, ifølge en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå.

Samlet vil det bli en mangel på over 40 000 helsearbeidere.

LES: Flere søker på helsefag

Sykepleiermangel

Den nye rapporten prøver å anslå utviklingen av tilbud og etterspørsel for 20 grupper av helse- og sosialpersonell, og er skrevet av SSB-forskerne Nils Martin Stølen og Inger Texmon.

Det blir altså mangel på sykepleiere i framtida.

LES: - Leide ut sjukepleiere ulovlig

LES: Henter helsepersonell i Korea

Av grupper som utdannes på universitets- og høgskolenivå, tyder beregningene også på at det kan også bli mangel på bioingeniører, fysioterapeuter, helsesøstre og jordmødre.

For få tannleger

Dersom arbeidsfordelingen innen tannhelsesektoren blir som den er i dag, viser rapporten en klar mangel på tannleger i framtiden.

LES: Hull i tannlegedekninga

LES: Stor tannlegemangel

På lavere nivå i videregående skole utdannes det altfor få helsefagarbeidere.

Der vil behovene for arbeidskraft øke, og i tillegg må hjelpepleiere og omsorgsarbeidere som går av med pensjon erstattes av yngre arbeidskraft.

For mange sosionomer

Men hvis du planlegger å bli sosionom eller barnevernspedagog, bør du være forberedt på tøff konkurranse.

Beregningene konkluderer med at det i framtiden kommer til å bli overskudd av sosialpersonell som barnevernspedagoger og sosionomer, samt radiografer.

I forhold til hvor mange det er behov for, utdannes det alt for mange.

Årsakene til at SSB har prøvd å se helt fram til 2030 er den kommende eldrebølgen som for alvor setter inn etter 2020.

Da blir det en kraftig økning av eldre over 80.