Folk bytter til billigere strøm

Over 50.000 husholdninger byttet kraftleverandør i første kvartal. Og de fleste er smarte og velger de billigste avtalene.

Høyspent
Foto: Linda Bjørgan / NRK

Flertallet som bytter strømleverandør velger nå markedsstyrte kraftavtaler, som også normalt blir billigst.

Tidligere har kraftleverandørene skodd seg på å selge strøm til privatpersoner på standard-variabel kraftavtale, en avtale som blir dyrere for privatkundene over tid.

Men tiden da kraftselskapene kunne selge de dyreste strømavtalene til majoriteten av norske forbrukere, er over, viser tall som kom i dag.

Stadig flere bytter leverandør

51.900 husholdninger skiftet strømleverandør i første kvartal, viser fasiten fra NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat.

Det er en økning på 16 prosent fra forrige kvartal, økt konkurranse om kundene antas å presse prisene nedover. Og aller mest presses prisene når kundene skifter fra standard variabel strømpris-avtale til markedsstyrt avtale, eller spotpriskontrakt.

Med spotprisavtaler blir strømprisen flytende, og svinger i takt med prisen på strømbørsen Nordpool. Historisk er normalt spotprisavtaler billigere enn andre strømavtaler over tid. Ulempen er at prisene kan svinge ganske mye.

Spotpris klart billigst

Tallenes tale for årets tre første måneder er klar. Standard variabel strømpris-kontrakter blant de dominerende leverandørene var 7,5 øre dyrere enn gjennomsnittet for en spotpriskontrakt i første kvartal, regnet blant dominerende leverandører i Sør-Norge.

Nesten 50 prosent velger nå spot

En gjennomsnittsberegning NVE har laget for det siste året, viser at 46,4 prosent av husholdningene nå har spotpris, mens 45,5 prosent har standard variabel kontrakt. Tidligere hadde et overveldende stort flertall standard variabel strømpris - andelen var 85 prosent i 2003.

Blant næringslivskundene var økningen i bytte av kraftleverandør på hele 84 prosent, men mange kraftavtaler revideres ved årsskiftet og kan forklare den sterke økningen. 9800 bedrifter bytte kraftleverandør