Flysjef fjernet etter rot

Flysjefen i Atlantic Airways ble fjernet fra sin stilling 1. juni i år på grunn av rot og systemsvikt i selskapet.  

Flyulykken på Stord
Foto: 330-Skvadronen / SCANPIX

Det var et fly fra Atlantic Airways som havarerte på flyplassen ved Stord forrige tirsdag, der fire mennesker omkom.

Rapporter om flyselskapet som Dagbladet har fått tilgang til, viser seks forhold som Statens Luftfartsvæsen (SLV) i Danmark har reagert på.

Blant annet avdekket SLV at flysjefen feilinformerte myndighetene om forhold i selskapet.

Lampe lyste rødt

Dessuten skal to piloter ha gjennomført en hel flytur med en varsellampe tent uten at dette ble loggført.  

Generelt gir rapportene fra SLV inntrykk av at Atlantic Airways slurvet med rutiner og rapportering av uregelmessigheter.

– Vi skrev en nokså kritisk rapport om Atlantic Airways. Våre funn fikk da også den konsekvens at han som var flysjef i selskapet, ble bedt om å gå av. Det gjorde han, sier Torben Jørgensen i SLV til Dagbladet.

Feilene førte ikke til at flyselskapet mistet godkjennelsen eller fikk noe som helst forbud mot å fly.