Flere Terra-formuer skal tas

De fire kraftkommunene i Nordland som har tapt penger på Terra-saken, vurderer å kreve arrest i formuene til en rekke personer i Terra-systemet.

Foto: Terje Bendiksby / Scanpix

HØR: Terra-styret kan få formuer frosset

Neste uke skal byfogden i Oslo avgjøre om nordlandskommunene Hemnes, Narvik, Rana og Hattfjelldal skal få ta arrest i formuen til megler Harald Nordberg.

Før helgen fikk kommunene medhold i et slikt krav overfor eiendelene til den andre Terra-megleren, Knut Anders Opstad.

Dagens Næringsliv skriver i dag at hele styret i Terra Securities kan få formuene sine frosset. Kommunene ønsker å holde flere Terra-topper ansvarlig for det som har skjedd.

- Det er klart at det er en av de tingene vi vurderer, sier ordfører i Hemnes, Kjell-Idar Juvik.

Ifølge beregninger NRK har gjort, har de seks styremedlemmene i Terra Securities en ligningsført formue på til sammen 78 millioner kroner.

Professor skeptisk

Professor i privatrett ved Universitetet i Oslo, Mads Henry Andenæs, sier det er høyst usikkert om kommunene får tak i disse pengene.

- Forutsetningen for et personlig erstatningsansvar for et styremedlem er at vedkommende i egenskap av styremedlem har opptrådt forsettlig eller uaktsomt og dermed voldt tredjeparten et tap, sier Andenæs.

Dom positiv overfor kommunene

Ledelsen i Terra Securities kan bli holdt erstatningsansvarlige dersom det viser seg kommuneinvesteringene brøt med Terras verdier, instrukser fra styret, eller hvis styret skulle vært informert, skriver Agderposten i dag.

Avisen viser til en fersk dom fra Agder lagmannsrett.

Advokat i Bull & Co, Nikolay Skarning sammenlikner Terra-saken med en dom der administerende direktør i selskapet Corus ble erstatningsansvarlig for en avtale han skulle ha klarert med styret.

Rana tapte 176 millioner 

I går kveld var det formannsskapsmøte i Rana. Der informerte ordfører Geir Waage om at kommunen har hatt et midlertidig tap på 176 millioner kroner.

Midlertidig fordi kommunen skal kreve pengene tilbake:

- Det vil være penger i boet vi vil gå etter. I tillegg vil vi gå til rettslige skritt mot personer og selskaper vi mener det er grunn til å ta rettslige skritt mot, sier Waage.