NRK Meny
Normal

Svensker blir i Norge når de mister jobben

Fra 2008 har antall svensker som mottar norske dagpenger femdoblet seg, viser tall fra NAV.

Lektern

Uterestauranten Lektern på Aker Brygge i Oslo er ett av mange serveringssteder med flere svensker i staben.

Foto: Aas, Erlend / Scanpix

Selv om svenskene mister jobben, velger de å bli i Norge.

– De blir mye lenger nå enn før fordi arbeidsmarkedet i Sverige er vanskelig. Det er ikke noe å vende tilbake til i Sverige, sier Niklas Johansson, leder i Svenska foreningen.

Svenske dagpengemottakere er femdoblet

Fra kontoret sitt midt i Oslo hjelper han svenske arbeidere ut i norsk arbeidsliv. Han forteller at flere svensker enn før velger å bli i Norge når de mister jobben.

– Jeg tror svensker er ganske overrasket over hvor lett det er å få dagpenger, sier Johansson til NRK.

Tall fra NAV viser at antall svensker som mottar dagpenger i Norge, er femdoblet siden 2008. Ifølge Johansson lønner det seg å bli.

– Den norske kronen er såpass sterk i forhold til den svenske. Derfor er der mer lønnsomt om man kan vente på en jobb i Norge et par måneder, og motta dagpenger mens man venter.

Norske dagpenger kan tilsvare nær full svensk lønn

Utregninger NRK har gjort, viser at i enkelte yrkesgrupper vil dagpengegrunnlaget i Norge tilsvare nær en full svensk lønn.:


Unge i Sverige sliter med å få jobb. De står for inntil halvparten av all arbeidsløshet i nabolandet. Med en sterk norsk krone kan det derfor være lite fristende å vende tilbake til et jobbtomt Sverige

Rådgiver i NAV Johannes Sørbø sier at finanskrisa har ført til mange flere arbeidsløse svensker i Norge.

– Det er særlig innenfor bygg og anlegg, industri og butikkyrker at det økte mye. Innenfor de sektorene er det mange svensker som jobber, og da er det naturlig at de mister jobben i større grad enn nordmenn, sier Sørbø.