NRK Meny
Normal

Flere Notar-selskaper konkurs

Deler av eiendomsmeglerforetaket Notar er konkurs. 34 Notar-kontorer mister retten til å drive eiendomsmegling. Disse må nå avvikle.

Notar
Foto: Erichsen, Jarl Fr. / SCANPIX

Flere selskaper i Notar-konsernet blir begjært eller begjærer seg selv konkurs.

Notar-kjeden består av en rekke selvstendige aksjeselskaper, der Ekko Eiendom er hel- eller deleier av mange av Notar-selskapene.

Nærmere 100 Notar-selskap har konsesjon for å drive eiendomsmegling. 34 av disse mister nå denne retten.

Disse legges ned og disse består

Det er ikke lov å drive eiendomsmegling for foretak som har negativ egenkapital. Tilsynet har også rett til å trekke tilbake konsesjonen for selskaper som er å anse som insolvente.

Notar-kontorene har ulik eierstruktur, og derfor er det individuell vurdering av konsesjon.

Krise i helgen

Pengeproblemene i Notar ble kjent på fredag.

Hovedbankforbindelsen Nordea stengte da alle drifts- og lønnskontoer med kreditt i selskapene i Notar-kjeden.

Det ga alvorlige likviditetsproblemer for rundt 30 av selskapene i Notar-gruppen, og førte til umiddelbar stans i lønnsutbetalingene til mange av de 160 ansatte.

Styret og ledelsen var i møter med Nordea i helgen og i hele går, uten at man kom til noen løsning.

Den akutte likviditetskrisen kom nokså overraskende på Notar-ledelsen, selv om selskapet tidligere i høst varslet om nedskjæringer.

Administrerende direktør Geir G. Hantveit uttalte på fredag til NTB at de var klar over likviditetsutfordringene, men at likviditetsskvisen kom overraskende.

En av årsakene skal være den internasjonale finanskrisen.

- Vi har likviditetsproblemer, og de har akselerert som følge av at finanskrisen har gitt bortfall av en vesentlig del av omsetningen, sa styreleder Per Christian Voss i Ekko Eiendom til DN.no samme dag.

Mange selskaper

Problemene i Notar har vart lenger enn siden fredag.

I oktober besluttet Notar å legge ned 42 kontorer og si opp over 100 ansatte på grunn av økonomiske problemer. De fleste av kontorene er 100 prosent eid av Ekko Eiendom.

Etter nedskjæringene skulle Notar etter planen ha 45 meglerkontorer i Norge og 13 i Sverige.

Nytt i bransjen

Notar sto for mye nytt da selskapet dukket opp for 20 år siden. Det var blant annet først ute med helsides annonser i avisene og var også første norske eiendomsmegler som tok i bruk TV-reklame. Da Notaravisen ble lansert i 1997, var det første gang et meglerfirma ga ut egen avis med salgsobjekter.

Men selskapet har også ligget øverst på klagetoppen blant eiendomsmeglerne.