Flere kjøper svart arbeid

2 av 10 har kjøpt svart arbeid viser en landsdekkende undersøkelse utført av TNS Gallup.

Ole Fredrik Ugland, forskningsleder TNS Gallup

Ole Fredrik Ugland, som er forskningsleder i TNS Gallup, har gjennomført undersøkelsen på oppdrag fra Skattedirektoratet og Samarbeid mot svart økonomi.

Foto: Johan B. Sættem

Undersøkelsen er gjort blant norske privatpersoner i perioden 2006-2009 på oppdrag fra Skattedirektoratet og Samarbeid mot svart økonomi.

23 prosent av befolkningen har kjøpt svart arbeid de to siste årene viser tallene. Tilsvarende tall fra 2006 viste at 13 prosent av befolkningen hadde kjøpt svart arbeid siste 2 år.

- Tallene er alvorlige fordi svart arbeid gjør at seriøse firmaer har problemer med å konkurrere med useriøse firmaer. I tillegg blir skattemoralen undegravd, sier skattedirektør Svein R. Kristensen til NRK.

- Mange titalls milliarder kroner unndras beskatning hvert år, og det går ut over fellsskapet, sier skattedirektøren.

Video nsps_upload_2009_3_17_18_58_40_941.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Video: Flere kjøper svart arbeid.

Snekker og husvask svart

Snekkertjenester er det nordmenn i størst grad betaler svart, viser tallene. 3 av 10 som kjøpte svarte tjenester i 2009, fikk ingen kvittering på arbeidet. Renholdstjenester som husvask, kommer på andre plass, med i overkant av 20 prosent.

20 prosent av dem som har kjøpt svart arbeid i 2009 har kjøpt tjenestene av utlendinger. Det er en nedgang fra 2006.

Kun kontant betaling

9 av 10 som betaler svart opplyser at betalingen skjer kontant.

70 prosent av de som kjøpte svart arbeid i 2009 betalte mindre enn 10 000 kroner samlet i løpet av året. Dette er omtrent på samme nivå som i 2006. Dermed er det småjobbene folk flest betaler svart.

Pris er viktigst

Mer enn halvparten av de som kjøpte svart arbeid begrunner sitt valg med at "det var billigst å kjøpe svart". Til tross for dette har 30 prosent likevel aldri sjekket prisene på tilsvarende hvitt arbeid.

3 prosent begrunnet sitt valg med at "Jeg blir ikke oppdaget av myndighetene".

Blant de som har valgt å kjøpe alle tjenester hvite er begrunnelsen først og fremst at man ikke kan reklamere på arbeid som er utført uten kvittering, i tillegg til at det er ulovlig å kjøpe svart arbeid,

6 av 10 svært fornøyd med jobben

55 prosent av de som kjøpte de svarte tjenestene, var svært godt fornøyd med arbeidet som ble utført.

I motsatt ende av skalaen var kun 3 prosent svært misfornøyd med jobben som ble utført.

Tallene viser også at det er nordmenn som har råd til det som kjøper svarte tjenester. Husholdninger med høye inntekter er overrepresentert.