– Kortsiktig av SAS å slite ut de ansatte

Lange og fysisk krevende arbeidsdager på jobb, som følge av sparepakketiltakene, har ført til at flere kabinansatte har sluttet i SAS.

SAS inflight

De nye betingelsene for kabinansatt-jobben i SAS sliter ut de ansatte, mener tillitsvalgt i SAS. (Illustrasjonbilde. Kvinnen på bildet har ingen tilknytning til denne artikkelen)

Foto: SAS

Under kriseforhandlingene i desember i fjor, gikk SAS-ansatte med på lønnskutt, økt pensjonsalder og nye arbeidstider for å unngå at selskapet skulle gå konkurs.

De nye arbeidsbestemmelsene fører til at flere ansatte har sluttet i jobbene som de har kjempet hardt for å beholde.

NRK.no har snakket med flere tidligere kabinansatte i SAS som forteller om slitsomme arbeidsdager.

– Det er fysisk krevende å jobbe 14 timer i strekk. Det er ikke alltid vi har anledning til å sette oss ned og ta en pause. Jeg merket at det begynte å gå utover helsen. Jeg hadde stadig vondt i hodet og lite energi, forteller en tidligere SAS-ansatt.

Kvinnen som er i 40-årene, ønsker å være anonym av hensyn til sine gamle kolleger. Hun har jobbet i over ti år for flyselskapet, men fikk nok i 2013.

– Jobben gikk etterhvert utover sosiallivet og tiden sammen med venner og familie. Det er vanskelig å holde motivasjonen oppe, spesielt når man i tillegg har gått ned i lønn, forteller kvinnen til NRK.no.

Selv om det sosiale arbeidsmiljøet på jobben var godt og hun trivdes med gode kolleger, ble arbeidsdagene etterhvert ble for tøffe.

– Det var trist å ta avgjørelsen om levere inn oppsigelsen. Men jeg måtte slutte fordi jeg merket at det ville gå utover min helse dersom jeg forsatte i jobben, forteller hun til NRK.no.

Knut Morten Johansen, SAS

Knut Morten Johansen mener SAS fortsatt er et atttraktivt arbeidsplass, til tross for sparetiltakene.

Foto: Knut Løvstuhagen/SAS

– SAS: Dette er ikke urovekkende

Så langt i år har 73 kabinansatte i faste stillinge sluttet i jobben, på eget initiativ. Første halvår i fjor var det 50 personer som sa opp jobben i SAS.

– Det er viktig å se dette i sammenheng med at vi kun har 1400 kabinansatte i Norge. Så vi ser ikke antallet oppsigelser som noe urovekkende signal på noen som helst måte, sier Knut Morten Johansen, informasjonssjef i SAS til NRK.no.

– Fortsatt er det svært liten ”turnover” blant denne gruppen ansatte. Faktisk har det i mange år vært uvanlig få som har ønsket å slutte i SAS.

Johansen mener SAS fortsatt er en attraktiv arbeidsgiver i markedet.

– Vi mottok ca 1400 søknader på nye kabinstillinger i vår, og vi har nå i forkant av sommeren ansatt 200 nye. Vi vurderer ytterligere rekruttering i samband med at vi ekspanderer videre med nye fly og nye ruter, sier han.

– Prøver å bagatalisere

Oppsigelsestallene fra SAS forteller ikke hele sannheten, mener Anneli Nyberg, fagforeningsleder for de norske kabinansatte.

– Dette er tall som ikke inkluderer oppsigelser av ansatte som følge av sykdom, uføre eller førtidspensjoner. Vi har informasjon om folk som har valgt å ta ut førtidspensjon på grunn av arbeidsituasjonen, sier Nyberg.

Anneli Nyberg

Anneli Nyberg har fått flere tilbakemeldinger fra kabinansatte som føler seg utslitt på grunn av jobben.

Foto: Privat

– Jeg føler de prøver å bagatalisere problemet. Det er vel ingen arbeidsgiver som synes at det er hyggelig å vise frem tall på at mange arbeidstakere slutter i bedriften, mener Nyberg.

Som tillitsvalgt opplever Nyberg at det er en større misnøye i dag enn det har vært tidligere.

– Vi har hatt store endringer på arbeidsvilkår det siste halvåret. Kombinasjonen av mindre lønn, mindre goder, dårligere pensjonsvilkår og lange arbeidsdager, gjør at færre orker jobben, mener Nyberg.

– Vi vil ikke at det skal bli rovdrift på arbeidskraft. Vi vil at jobben hos SAS skal være en karriere som folk ønsker å satse på. Det blir kortsiktig å bruke opp folk på denne måten, sier Nyberg.

– Rom for forbedring

Johansen vedgår at det er rom for forbedring når det kommer til planlegging av arbeidsdagen for de kabinansatte.

– Det er et styrket behov for å fordele arbeidsbelastningen i visse perioder bedre. Vi har satt i gang et arbeid med verneombud for å sikre at arbeidsbelastningen blir mer jevnt fordelt, sier Johansen til NRK.no.

Johansen erkjenner også at det har blitt litt tøffere å jobbe etter at de nye tjenestegjøringsreglene ble innført i mars.

– Tiltakene har derimot vært nødvendige, og vi berømmer våre flygende medarbeidere for at de i så stor grad har sluttet seg opp om selskapets behov for å ha en mer kostnadseffektiv flyproduksjon, sier Johansen.

Nyberg er enig med at de ansatte har ofret mye for selskapet.

– Vi er alle innstilt på at vi må få selskapet konkurransedyktig. Men det kan ikke går på bekostning av den enkeltes helse og arbeidsmiljø, sier Nyberg.