Flere gransker Siemens-forhold

Flere offentlige etater har gransket om det har skjedd smøring i deres forhold til Siemens, i kjølvannet av korrupsjonssaken i Forsvaret.

Siemens
Foto: DIETHER ENDLICHER / AP

Både Arbeids- og Velferdsdirektoratet (NAV) og Skattedirektoratet har sett seg nødt til å se på hva deres folk gjorde i forbindelse med avtaler som ble inngått med Siemens Business Services.

Gransket

Et eksternt revisjonsselskap har gransket både Skattedirektoratet og NAV for å se om det i løpet av de siste årene har foregått smøring av ansatte i forbindelse med kontrakter med Siemens Business Services. Kontraktene gjelder blant annet levering av datautstyr.

Hos NAV fant granskerne at det ikke hadde skjedd.

- Granskingen tilbakeviser at det skal ha skjedd ulovligheter blant våre ansatte i forhold til Siemens Business Services, sier kommunikasjonsdirektør i NAV Martin Apenes.

Fikk vin

Hos Skattedirektoratet har enkelte ansatte i IT-avdelingen mottatt gaver som for eksempel vinflasker, og Siemens har betalt for fagarrangementer og servering.

- Vi har kvittert ut hver enkelt medarbeider, og ikke funnet noen grunn til personalsak, sier informasjonsdirektør Lise Halvorsen i Skattedirektoratet.

Ifølge Halvorsen har gavene og betalingen ikke hatt noen konsekvens for de avtaler som har blitt inngått med Siemens.

- Dette har det eksterne revisjonsbyrået gått igjennom, og avklart at det ikke er noen slike koblinger, sier Halvorsen.

Det eksterne revisjonsbyrået har også gransket om Siemens har overfakturert direktoratene. De har funnet at det ikke er tilfellet for Skattedirektoratets del.

Hos NAV venter de fortsatt på revisorenes konklusjon.