NRK Meny
Normal

Finansnæringa er positiv

Finansnæringens Hovedorganisasjon mener bankpakken gjør det mulig for banker å si ja til statlige kapitaltilskudd.

Arne Skauge
Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

Finansnæringens hovedorganisasjon (FNH) spår at regjeringas forslag til finanspakke vil få ei positiv mottakelse i banknæringa.

Gode tiltak

- Tiltakene har fått ei innretning og et omfang som gjør det mulig for mange banker å si ja til statlige kapitalinnskudd, sier administrerende direktør Arne Skauge i Finansnæringens Hovedorganisasjon og hans direktørkollega Arne Hyttnes i Sparebankforeningen i ei felles pressemelding.

De understreker at det er ulogisk at forslagene om frysing av lederlønningene bare skal gjelde bankene, og ikke sjefene i virksomhetene som får kreditt gjennom fondet, men at dette trolig ikke vil stoppe bankenes utlånsvilje.

FNH og Sparebankforeningen er også positive til opprettelsen av et fond som med en ramme på 50 milliarder skal investere i norske obligasjoner.

Les: oppretter et statlig fond

– Fondet vil gi en positiv stimulans til det norske markedet. Et større, dypere og mer likvid obligasjonsmarked vil kunne være et viktig bidrag til større finansiell stabilitet i fremtiden, sier Skauge og Hyttnes.

Spår ny optimisme

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) mener også at bankpakken er god nok til å få norske finansskuter på rett kjøl.

Finn Bergesen
Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

NHOs administrerende direktør, Finn Bergesen, tror dagens kredittpakke på til sammen 100 milliarder kroner vil skape ny optimisme i det norske kredittmarkedet.

Regjeringa har levert en bankpakke som trolig er stor nok og godt nok utforma til å normalisere kredittmarkedet. NHO har foreslått både et obligasjonsfond og styrking av bankenes egenkapital, og er glad for at regjeringa nå følger opp, skriver Bergesen i ei pressemelding.

Advarer opposisjonen

Norsk industri roser regjeringa for en stor og god kredittpakke, men advarer opposisjonen mot å stikke kjepper i hjulene.

- Jeg serlyst på framtida nå, sier administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen til NTB.

Lier-Hansen poengterer at mange bedrifter fortsatt vil slite med fallende etterspørsmel, men mener regjeringa har kommet med en tiltakspakke som vil gjøre situasjonen betydelig lettere for næringslivet.

Stein Lier Hansen.
Foto: Falch, Knut / SCANPIX

For mange av medlemsbedriftene til Norsk Industri er forfall av obligasjonslån et akutt problem, derfor er det helt avgjørende at tiltakene i kredittpakken begynner å virke raskt. Spørsmålet er bare om det vil skje raskt nok.

- Ja, det tror jeg. Men det forutsetter at pakken får ei rask behandling i Stortinget, og at det ikke dukker ropp skjær i sjøen. Da vil obligasjonene som forfaller først bli fanga opp, sier han.

Han er svært fornøyd med en pakke med virkemidler som vil være gode både på kort og lengre sikt. Etter hans mening favner den bredt nok til å hjelpe små og store banker, og de små og mellomstore bedriftene i distriktene som i stor grad får sine lån fra mindre banker.

Avgjørende aksept

Lier-Hansen stiller seg imidlertid avventende til hvilke betingelser som vil hefte ved avtalene de enkelte bankene vil framforhandle med staten.

- Det avgjørende er om banknæringen generelt aksepterer det regjeringen stiller som rimelige betingelser. Jeg håper at det har vært en så tett dialog i forkant at dette i prinsippet er sjekket ut, sier han.