Vil tvinge skatteparadiser til mer åpenhet

Storbritannias finansminister George Osborne vil ha med seg G7-landene på en global jakt mot skattesnyteri. Men for noen er manglende innsyn i bankkonti god butikk. Derfor blir trolig et forslag om utveksling av kontoinformasjon nedstemt på mandag.

Storbritannias finansminister George Osborne

Storbritannias finansminister George Osborne er blitt hardere i klypa overfor oversjøiske skatteparadiser der britene fortsatt har overherredømme.

Foto: Yui Mok / Ap

Storbritannia vil lede an i den europeiske kampen mot skatteunndragelser og uønsket skatteplanlegging. Derfor skjerpes nå tonen mot «egne» skatteparadiser offshore.

Lørdag varslet den britiske finansministeren George Osborne på et G7-møte at britiske skatteparadiser utenfor fastlandet som kanaløyene, Gibraltar og Cayman-øyene må forberede seg på å dele ut mer informasjon om velstående kontohavere.

– Alle juridiksjoner må delta i initiativet for å stanse skatteunndragelser. Vi trenger internasjonale skatteregler som er tilpasset det 21. århundre, sa Osborne ifølge The Guardian.

Osborne vil implementere et EU-direktiv som pålegger de enkelte land å dele informasjon om innskuddene som velstående bankkunder har i de nasjonale bankene i europeiske land.

Men den britiske regjeringen har selv blitt beskyldt for å ha vært for lite hard i klypa overfor skatteparadiser de selv har muligheten til å påvirke.

Avtale om informasjonsutveksling om rike skattebetalere blir trolig stanset

På mandag møtes finansministerene i G7 for å prøve å komme videre i kampen mot skatteunndragelser og uønsket skatteplanlegging.

Storbritannia har blitt med i et pilotprosjekt sammen med Frankrike, Italia, Tyskland og Spania om automatisert informasjonsutveksling, etter å ha inngått tilsvarende avtale med USA (Fatca). Forkortelsen står for American Foreign Account Tax Compliance Act.

Tidligere ble informasjonen utvekslet mellom landenes skattemyndigheter i henhold til bilaterale avtaler.

Men britene frykter at Østerrike og Luxenbourg vil blokkere en avtale om europeisk informasjonsutveksling om hvor store beløp innskyterne har plassert på konti i ulike land.

Begge landene har tidligere vist til Storbritannias manglende evne til selv å ta tak i det de har omtalt som de virkelige skatteparadisene under britisk overherredømme, som Cayman-øyene, kanaløyene og Gibraltar.

Ifølge AFP søker Østerrike et kompromissforslag som gjør at innsynsvernet opprettholdes for egne innbyggere.

Landet skal være villig til å gi innsyn i utlendingers konti så fremt landets skatteavtaler med Sveits og Liechtenstein ikke påvirkes, og at myndighetene som ønsker innsyn avdekker de finansielle eierne av truster og selskaper.

Anslår at over hundre tusen milliarder kroner holdes unna beskatning

En rapport utarbeidet for Tax Justice Network i 2012, anslo at det globalt var gjemt unna et beløp tilsvarende 115.000 milliarder kroner for nasjonale skattemyndigheter.

Rapporten ble ført i pennen av James Henry, tidligere sjeføkonom i McKinsey, og ekspert på skatteparadiser.

Beløpet er så stort at det tilsvarer 26 oljefond, eller mer enn den samlede størrelsen på den amerikanske statsgjelden.

I tillegg til rene skatteunndragelser, som kan gjennomføres ved at man gjemmer bort penger i land som ikke gir innsyn i selskaper og klientkonti, har myndigheter over hele verden blitt langt mer opptatt av uønsket skatteplanlegging.

Forskjeller i skattesystemene mellom land gjør at store multinasjonale selskaper kan komme seg unna med en effektiv skattesats på 2-3 prosent. Det kan de oppnå ved å flytte på inntekter, kostnader og gjeld mellom konsernselskaper i ulike land i en finurlig og skatteoptimert selskapsstruktur.

Konkurranse mellom skattemyndigheter

Her hjemme har skattemyndighetene og etter hvert også regjeringen fått øynene opp for de store utfordringene skatt over landegrensene skaper.

I realiteten kjemper skattemyndighetene i ulike land, også i Norge, om å sikre seg det de mener er sin rettmessige andel av verdiskapningen i eget land.

Konkurransen mellom ulike lands skattemyndigheter er global.

Sist søndag varslet regjeringen at selskapsskatten her i landet skal nedjusteres for første gang på mer enn 20 år, med ett prosentpoeng til 27 prosent.

Tilsvarende skattesats er 12,5 prosent i Irland.

På Cayman-øyene og på Bermuda er selskapsskatten null.