NRK Meny
Normal

FFO ber om eget NAV-ombud

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) vil ha et eget NAV-ombud etter at Riksrevisjonen har avslørt mange feilutbetalinger.

Assisterende generalsekretær i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Jarl Ovesen

Assisterende generalsekretær i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Jarl Ovesen vil ha et eget NAV-ombud.

Foto: Jarl Fr. Erichsen / Scanpix

Riksrevisjonen vil ikke godkjenne NAV-regnskapet for 2009, og peker på at det er brukerne som rammes.

- Dette synliggjør at vi ikke fullt ut har den trygge og sterke fagetaten som svært mange funksjonshemmede og kronisk syke er avhengige av for å komme i jobb, få riktig stønad, eller rett og slett få hverdagen til å gå rundt, sier Jarl Ovesen , assisterende generalsekretær i FFO i en pressemelding.

Ovesen sier at det er NAV-brukerne som daglig lider på grunn av de langvarige utfordringene i etaten.

- Nå trengs det handling. Regjeringen må snarest får på plass et eget NAV-ombud, sier han.

Ovesen mener dette trengs først og fremst fordi det nå nok en gang er så grundig dokumentert at brukernes behov og rettssikkerhet ikke blir tilfredsstillende ivaretatt gjennom NAVs innsats i dag.

FFO ønsker i tillegg en rekke andre tiltak, rettet inn mot å styrke brukernes rettssikkerhet i møtet med NAV, og å bedre måten brukerne møtes på av NAVs ansatte.

- NAV-brukerne må få samme mulighet til å bytte saksbehandler som pasienter har til å bytte fastlege, mener Ovesen.