Hopp til innhold

Fastlåst strømstreik

Over 3.200 elektrikere og telemontører er nå i streik, og det er ingen bevegelse mellom partene ifølge EL & IT-forbundet.

Streiken i montørselskapet Relacom ble trappet opp onsdag, og omfatter nå 463 montører. Den kan ramme viktige samfunnsoppgaver som sykehus, trygghetsalarmer og nødtelefoner.

– Dette er trist. Jeg håper EL & IT er sitt ansvar bevisst, sier administrerende direktør Stein Martinsen i Relacom.

 

Karftverk illustrasjon
Foto: Terje Bendiksby / Scanpix

Forhandlingsleder Jan Olav Andersen i EL & IT-forbundet sier at han gjerne kommer til forhandlingsbordet hvis det kommer et utspill fra motparten.

– Men de vet jo hva vi har sagt nei til, sier han.

Mandag ble elektrikerstreiken trappet opp, og den omfatter nå 2.800 elektrikere i sju kraftselskaper.

Streikevilje

EL & IT-forbundet står bak tre streiker i vårens lønnsoppgjør. I tillegg til de to som pågår var det også streik i Telenor.

– Fellesnevneren for streikene er at de skjer i virksomheter som har bakgrunn fra offentlig sektor og har vært gjennom store omstillinger i mange år, sier Andersen.

Han tror streikeviljen er stor på grunn av betydelig frustrasjon over det som har skjedd på arbeidsplassene i løpet av 15-20 år.

– Kraftselskapene har nedbemannet til halvparten i løpet av 15 år og arbeidspresset har økt. Vi har advart mot manglende vedlikehold av strømnettet, og den store mengden feil som nå avdekkes skyldes i stor grad det, sier han.

Telenor har også vært gjennom store omstillinger. Relacom er den tidligere montøravdelingen til Telenor som er blitt outsourcet.

– De fleste i Relacom har tidligere vært ansatt i Telenor og er blitt solgt og skilt ut, sier han.

Lønnsnemnd

Elektrikerstreiken ble trappet opp mandag, og forbundet har ikke konkrete planer om ytterligere opptrapping. Varslingsfristen er fire dager.

– Vi har fortsatt 2.500 mennesker som er i arbeid som vi kan ta ut. Men vi har til hensikt å gjennomføre denne konflikten på en måte som ikke framprovoserer tvungen lønnsnemnd, sier han.

Dispensasjonssøknadene strømmer inn, og forbundet innvilger dem hvis strømstans går ut over liv og helse.

– Vi innvilger om lag 50 prosent av søknadene, sier Jan Olav Andersen.