Får eie mer enn lovlig

DnB NOR eier dobbelt så mye av Oslo Børs Holding som de har lov til, og det med finansdepartementets tillatelse.

Oslo Børs
Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Ifølge børsloven, § 4.1, har ingen lov til å eie aksjer som representerer mer enn ti prosent av aksjekapitalen eller stemmene.

DnB NOR har fått finansdepartementets tillatelse til å eie inntil 19,66 prosent av aksjene, melder NA24.

DnB NOR har fått dispensasjon fra aksjeloven, og etter at den forrige dispensasjonen gikk ut 2. juli i år.

- Vi er veldig glade for vedtaket fra Finansdepartementet, sier informasjonsdirektør i DnB NOR, Eivind Grønstad, til NA24.

Leder av Verdipapirlovutvalget, jusprofessor Rune Sæbø ved Universitetet i Bergen, anbefalte tidligere i år at eierskapsbegrensninger videreføres med begrensning på ti prosent, og at eksisterende regler videreføres.

Han fikk ikke gjennom sin mening.

Finansdepartementet mener det er viktigere å ha en stor norsk eier på Oslo Børs.

- Vi er opptatt av at vi har et effektivt og velfungerende norsk kapitalmarked. Det gagner norsk næringsliv, norske selskaper og investorer, og dermed oss som stor norsk finansinstitusjon. Vi ønsker å bidra til dette gjennom et langsiktig eierskap i Oslo Børs, sier Eivind Grøstad i DnB NOR, til NA24.

Oslo Børs Holding, som eier 100 prosent av aksjene i Oslo Børs, fikk et resultat etter skatt på 65,5 millioner kroner i første kvartal, mot 50,1 millioner kroner samme periode året før.