Hopp til innhold

Får bygge monstermaster i Hardanger

Norges vassdrags- og energidirektorat sier i dag ja til Statsnetts planer om bygging av en omstridt høyspentlinje langs Hardangerfjorden.

Kryssingen av Granvinsfjorden
Foto: Fotomontasje:Asplan Viak/Statnett

Norges Vassdrags og energidirektorat sier ja til den omstridte høyspentledningen som Statnett vil bygge mellom Sima og Samnanger ved Hardangerfjorden.

Det til tross for store lokale protester mot det motstanderne har kalt monstermaster.

Den omstridte høyspentledningen skal sørge for at for at det kommer nok strøm inn til Bergensområdet. Samtidig skal forsyninga i Hordaland bli sikrere.

- Ved å bygge denne kraftlinjen vil vi få en mer robust elforsyning inn til Bergensområdet, og dette er en investering som vil stå gjennom generasjoner, sier Agnar Aas, som er Vassdrags- og energidirektør.

Den 90 kilometer lange kraftlinja vil sno seg gjennom Eidfjord, Ulvik, Granvin, Kvam og Samnanger. Mange av de berørte kommuner, fylkekommune og fylkesmann fremstiller ledningen som totalt ødeleggende for reiselivet i den naturskjønne Hardangerfjorden.

Trasekart Stort
Foto: Statnett

I Hardanger er det organisert en protestaksjon mot planene om den enorme kraftlinjen, som i stedet har arbeidet for at strømmen skal gå gjennom en undersjøisk kabel. Dagens vedtak betyr imidlertid at det ikke blir noen sjøkabel.

Men NVE mener at det motstandere kaller monstermaster knapt vil være synlig fra områder hvor folk bor og ferdes.

Agnar Aas, Vassdrags- og energidirektør

NVE-direktør Agnar Aas tror ikke at høyspentlinjen vil ødelegge for relivsnæringen.

Foto: Bo Mathisen

Mange motstandere har vært opptatt av virkningen kraftledningen kan få for reiselivet.

NVE tror imidlertid ikke at kraftlinjen vil ødelegge for reiselivet.

"Sammenlignet med andre store inngrep i landskapet, som for eksempel veier, hytteutbygging og den kommende Hardangerbrua, vil kraftledningen Sima - Samnanger i liten grad være dominerende sett fra viktige reiselivslokaliteter", i følge NVE.

- Med plasseringen den har i terrenget vil den ikke være synlig fra de store og konsentrerte turistområdene i Hardanger, sier Agnar Aas.