Færre vil nedbemanne

Den lave renten og lavere arbeidsledighet enn fryktet gjør at norske husholdninger redder omsetningen til landets handelsbedrifter.

Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør HSH
Foto: HSH

Hovedorganisasjonen for handel og tjenesters (HSH) nye konjunkturrapport som ble lagt frem i dag viser at det går bedre for landets handelsbedrifter. Tallene viser at sommermånedene har gitt flere bransjer et solid løft.

- Folk har penger, og det ser vi, sier administrerende direktør i HSH, Vibeke Hammer Madsen.

Spesielt er det salget av forbruksvarer som går langt bedre enn tidligere i år. Også salget av kapitalvarer og møbler er i betydelig bedring.

- Elektrobransjen har også slitt veldig. Men vi tror at bransjen får et løft i tiden som kommer på grunn av økt salg av mini-PCer og LED-tv, sier Madsen til NRK.

Husholdningene redder handelsbedriftene

Men det er store forskjeller i tallene. Blant HSH-bedriftene som selger varer og tjenester til andre bedrifter, har mange det stadig tungt økonomisk. Pessimismen er likevel mindre blant disse bedriftene enn tidligere.

For bedriftene som selger til husholdningene er bildet et ganske annet. Etterspørselen blant husholdningene er god, på grunn av lav rente og at de fleste beholder jobbene sine.

Færre planlegger oppsigelser

I løpet av 2009 har en av fire HSH-bedrifter foretatt nedbemanninger. Men fremover er bildet et helt annet enn ved årsskiftet. Tall for september viser at 10 prosent av bedriftene nå har konkrete planer om nedbemanning. Tilsvarende tall ved årsskifte var 25 prosent.

Den høyeste ledigheten blant HSH-bedriftene er innen reiseliv, mens den er lavest blant butikk- og salgsansatte.

Tror at 2010 blir et godt år

Og de fleste av landets handelsbedrifter ser langt lysere på året som kommer. Nesten 6 av 10 bedrifter tror at 2010 vil gi flere kroner i kassa enn 2009, i form av økt omsetning, viser undersøkelsen.

Kun 9 prosent tror at 2010 blir et dårligere år for virksomheten enn inneværende år.

Vil fortsatt ha lavere skatt

HSHs leder Vibeke Hammer Madsen var blant dem som skrek høyest da det viste seg at næringslivet ikke fikk generelle skattelettelser i form av redusert arbeidsgiveravgift da regjeringens tiltakspakke ble lagt frem i januar.

LES: Krisepakke gir krisemøte

LES: - Dette er langt fra nok

I dag sier du at regjeringens tiltakspakke har virket. Viser ikke det at deres krav om generelle skattelettelser til næringslivet var feil?

- Bedriftene har nå gått på sparebluss med fallende produktivitet og investeringer. I tillegg har det vært flere konkurser blant HSH-bedriftene enn noengang før, sier Madsen til NRK.

Hun kommer med en klar oppfordring til regjeringen om å gjøre noe med arbeidsgiveravgiften, som varierer mellom null i Finnmark til 14,1 prosent på østlandet.

- Hvis regjeringen mener noe med å få folk i arbeid, må den også være villig til å se på skatten ved å ha folk i arbeid, avslutter Madsen.