NRK Meny
Normal

500 færre ledige enn for et år siden

Antall registrerte personer uten arbeid i Norge utgjør 3,1 prosent av arbeidsstyrken. Det er nå 500 færre ledige nå enn for ett år siden, ifølge Nav.

I januar falt ledigheten med 2.300 personer, justert for normale sesongvariasjoner. Ved utgangen av januar var 81.300 personer registrert som helt ledige. Det er 500 færre enn på samme tid i fjor, ifølge tall som Nav la fram fredag.

LES OGSÅ: 1200 færre arbeidsledige
LES OGSÅ: 600.000 står utenfor arbeidslivet

Det lyses ut flere stillinger

– Vi ser nå et klart fall i ledigheten. Det er færre nye arbeidsledige som melder seg hos Nav, og det lyses ut flere ledige stillinger. Dette tyder på at etterspørselen etter arbeidskraft har tatt seg opp den siste tiden, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad til NTB.

Det ble lyst ut 5 prosent flere ledige stillinger i januar sammenlignet med januar i fjor. Størst økning i ledige stillinger er det i bygg- og anleggsyrker. Det er også stor økning i ledige jobber innen ingeniør- og IKT-fag, samt industriarbeid.

Antall nye ledige jobber i yrkesgrupper som hovedsakelig tilhører offentlig sektor, har derimot gått ned. Innen undervisningsyrker er det 9 prosent færre ledige jobber. Innen barne- og ungdomsarbeid er det 7 prosent færre stillinger nå enn i fjor.

Gått mest ned i Finnmark og Nord-Trøndelag

Ledigheten går mest ned for industriarbeidere og meglere og konsulenter. Det er nå syv prosent færre ledige industriarbeidere og seks prosent færre ledige meglere og konsulenter enn for ett år siden.

Ledigheten har gått mest ned i Finnmark og Nord-Trøndelag det siste året, med henholdsvis 13 og 9 prosent.

I Aust-Agder har ledigheten økt med syv prosent, og i Nordland med fire prosent.

Lavest ledighet er det i Sogn og Fjordane med 2,4 prosent og Akershus med 2,5 prosent. Høyest ledighet er det i Aust-Agder med 4,0 prosent, etterfulgt av Østfold og Oslo med 3,9 prosent.

LES OGSÅ: Flere arbeidsledige i september