Få vil ansette utlendinger

Svært få norske arbeidsgivere vil ansette utlendinger, selv om de mener at det lønner seg.

Annamaria del Sorbo og Severin Roald i Aker Solutions

Annamaria del Sorbo fra Italia jobber i Aker Solutions. Selskapet har ansatte fra over 80 land og er dermed blant unntakene, for de fleste norske arbeidsgivere leter ikke etter talenter fra andre deler av verden.

Foto: Linda Reinholdtsen / NRK

Flere enn sju av ti har ikke planer for å tiltrekke seg flerkulturelle medarbeidere, ifølge en undersøkelse som ManpowerGroup står bak.

– Det synes jeg er urovekkende. Nå må norsk næringsliv våkne opp, for vi trenger kompetanse fra utlandet, mener konsernsjef Maalfrid Brath i ManpowerGroup.

Konsernsjef Maalfrid Brath i ManpowerGroup

Maalfrid Brath i ManpowerGroup mener norsk næringsliv må vokne opp og se at Norge trenger kompetanse fra utlandet.

Foto: Linda Reinholdtsen / NRK

– Vi sliter allerede i dag med å finne talenter innenfor mange yrker, som ingeniører. Da må bedriftsledere våkne opp og se hvordan vi kan tilrettelegge for at flere kommer inn, og være åpen for å ta imot andre typer kulturer.

– Unik kompetanse

En ny undersøkelse viser at halvparten av norske bedriftsledere mener at flerkulturelle medarbeidere tilfører norsk næringsliv unik kompetanse, men de aller fleste har ingen planer om å ansette noen i sin bedrift.

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion Perduco, som har spurt 2000 bedriftsledere på vegne av ManpowerGroup.

Oljeserviceselskapet Aker Solutions er et unntak, de har ansatte fra over 80 land.

En av dem er den italienske ingeniøren Annamaria del Sorbo.

– I jobben min designer jeg utstyr, for eksempel noe vi kaller «juletreet», sier hun og viser frem den tekniske installasjonen som får olje og gass opp fra havbunnen.

Sorbo mener at å jobbe med folk fra hele verden er veldig lærerikt.

– Det er ulike kulturer og måter å gjøre ting på. På den måten øker man kunnskapen sin, sier hun.

Informasjonssjef Severin Roald i Aker Solutions forklarer at det viktigste for selskapet er å sikre seg de beste ansatte, uavhengig av hvor de kommer fra.

– Vi ønsker å hente de aller beste, enten du er fra Hønefoss, Brasil eller India, sier han.

– For oss er det en enorm berikelse. Det er inspirerende for hele arbeidsstyrken, miljøet blir rett og slett veldig kreativt.

Språk og fordommer

Men oljeserviceselskapet er altså blant unntakene.

Ifølge Brath er fordommer en grunn til at de fleste norske arbeidsgivere ikke leter etter talenter fra andre deler av verden.

– Det undersøkelsen viser, er at fordommer er noe mange mener er hovedårsaken til at man ikke er mer åpen. Språk er en av de andre faktorene for at man ikke rekrutterer fra utlandet.

Er det ikke viktig at de kan norsk hvis de skal være her?

– Innenfor noen sektorer er det viktig, men det er det jo mulig å gjøre noe med. Man kan lære norsk. Dessuten, innenfor blant annet olje- og gassektoren brukes engelsek mer og mer, og det tror jeg også vi i norsk arbeidsliv må vende oss til, sier Brath.

Hovedfunn i undersøkelsen:

  • 37 prosent av bedriftene har en eller flere ansatte med flerkulturell bakgrunn.
  • Hotell/restaurant har i størst grad ansatte med flerkulturell bakgrunn (65 prosent), fulgt av industri (48 prosent). Tjenesteytende næringer har i minst grad ansatte med flerkulturell bakgrunn (30 prosent).
  • Det er små geografiske forskjeller.
  • 74 prosent har ikke ambisjoner om å øke andelen.
  • 37 prosent er enige i at flerkulturell sammensetning av ansatte gir bedrifter konkurransefortrinn sammenlignet med bedrifter som ikke har det.
  • 73 prosent mener mangelfulle språkkunnskaper er til hinder for å få jobb etter kvalifikasjoner.
  • 43 prosent mener fordommer blant arbeidsgivere er den viktigste årsaken til at flerkulturelle ikke får jobb etter sine kvalifikasjoner.
  • 49 prosent mener flerkulturelle tilfører norsk næringsliv unik kompetanse vi ikke ville fått på annen måte.
  • 74 prosent vet ikke hva de skal gjøre for å framstå som en attraktiv arbeidsplass for flerkulturelle arbeidssøkere.