NRK Meny
Normal

Eventyrlig vekst- eventyrlig fall

Solcelleselskapet REC- Renewable Energy Corp - har falt med nærmere 20 prosent på Oslo Børs og trekker hovedindeksen med seg. Prisen på aksjen er halvert siden november.

Solcellepanel

Erik Thorsen, President & CEO i REC (Renewable Energy Corporation)

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

Årsaken er at investorene og analytikerne nå tviler på om selskapet klarer å øke produksjonen og salget like mye som en trodde tidligere.

Børsens Ikaros?

Det er ikke noe tvil om at solcelle-produsenten REC har hatt en eventyrlig vekst og gjort mange mennesker rike siden etableringen i 1996. REC-gründer Alf Bjørseth er til og med utnevnt til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs orden for sin innsats for norsk næringslivs nyskaping.

Men siden november har verdien av solcelleselskapet REC blitt nær halvert. Nå spekuleres det i om REC er en fornybar-boble, en bedrift med fremtidig inntjening uten grunnlag i virkeligheten

Grønne aksjer har hatt en eventyrlig utvikling de siste årene. Firmaer som satser på vindkraft, solceller og annen miljøteknologi har fått mye positiv medieomtale og oppnådd gode resultater. Miljø er i fokus hos myndighetene, i mediene og nå også i stadig flere lommebøker.

Det til tross: Fra toppnoteringen på 307 kroner 8. november i fjor, har aksjeverdien falt til det halve i dag, altså på vel to måneder. REC er ny teknologi- som har opplevd eventyrlig vekst. Det gjenstår å se om pionér-selskapet faller stygt eller stiger mot solen igjen.

Trodde på ubegrenset vekst

Og i løpet av høsten i fjor kom det en del kritiske røster til en av de mest omtakte industrisuksessene i Norge noensinne. 1. oktober skrev Aftenposten en artikkel som het ”Miljøaksjer den nye boblen?” som sammenlignet miljøaksjene med IT-aksjer, og Teknisk ukeblad skrev i desember at solceller kan bli utkonkurrert. Denne artikkelen går langt i å si at om ikke solcellebransjen er hypet opp, så er i alle fall REC det.

Men det til tross - senest 5.oktober i fjor uttalte REC-sjefen at han trodde på ubegrenset vekst for REC.

- Må bli mer lønnsom

Mange ser mer nøkternt på saken. Nylig uttalte Eivind Bergkåsa, analytiker i Arctic Securities, til Teknisk Ukeblad at vinneroppskriften for fornybarselskapene er å komme så langt at de klarer å konkurrere uten subsidier.

– Ulike solenergiteknologier konkurrerer ikke bare med hverandre, men også mot andre energiformer. Kriteriet for suksess er å få kostnadene ned på et nivå som gjør det mulig å konkurrere med andre energiformer uten subsidier. Det vil være rom for flere ulike teknologier ettersom de har ulike egenskaper som egner seg i forskjellige områder. Og jeg har stor tro på at PV (solenergi basert på fotoelektriske (PV) celler, som REC, red. anm.) kan stå på egne bein. Teknologien er allerede konkurransedyktig i høykostmarkeder med mye sol – som for eksempel California, Japan og Spania, sa Bergkåsa

Det er ingen tvil om at solcelleindustrien er drevet av store subsidier i enkelte land. Tyskland, for eksempel, gir rundt 4 kroner per kWh i statlig støtte. Det har holdt verdien av mange slike selskaper oppe.

100-vis av milliarder i verdisprik

Allerede ved børsintroduksjonen hadde det lille selskapet fra Glomfjord rukket å bli Norges sjette største på børs, til en verdi av 57 milliarder kroner. Siden gikk pilene rett opp. Selskapet produserer hele verdikjeden innen solenergi, og er verdens største produsent av silisium og silisiumskiver. I dag har REC fabrikker i Norge, Sverige og USA og over 1100 ansatte.

Det har vært - og er - stor uenighet om verdien på REC. Verdsettingen av REC spriker med hundrevis av milliarder av kroner blant analytikere som har fulgt selskapet i mange år. Noen tror aksjen er verdt 130 kroner, andre tror på 350 kroner. Med så store forskjeller i syn på de underliggende verdiene i selskapet, kan REC godt kalles en spekulasjonsaksje.