Euro utfordrer dollar

Euroen gjør oss sterk, slo 50 årsjubilanten EU fast i Berlin-erklæringen som ble vedtatt i går. Nå kan euroen være i ferd med å overta for dollaren som verdens ledende valuta.

Euro
Foto: Nilsen, Heidi B. / Nilsen, Heidi B.

Hos DnBs valutaavdeling på Aker Brygge i Oslo handles det valuta for milliarder av kroner. Mer og mer går i euro, forteller valutaanalytiker Mari Vattekar.

- Mange investorer har trukket ut av dollar til fordel for euro, sier Vattekar.

Fem år etter at euro ble innført som felles valutaen for mange EU-land, er mynten en suksess. Euroen er i ferd med å utfordre dollaren som verdens ledende valuta. Flere selskaper og investorer flytter nå pengene sine over til euro. Mange sentralbanker har også puttet mye av reservene sine i den europeiske valutaten.

Euro overtar etter dollar

Bekymring i USA

.-Det er først og fremst fordi man ser at utviklingen i eurosonen er god og stabil. I USA er man bekymret for boligmarkedet og for hvilken effekt dette kan få for konsumet og for hva dette kan ha å si for veksten totalt sett, forklarer Vattekar.

Innføring av euro var smertefull for mange land, politisk og symbolsk , men også realøkonomisk. Flere av de store landene har vært gjennom tøffe omstillinger. Men nå peker pilene oppover, godt hjulpet av at samhandelen flyter lettere på grunn av en felles pengeenhet. De gode økonomiske prognosene har ført til at euroen har styrket seg, i forhold til andre valutater som dollaren.

Magisk


På Universitetet i Oslo følger professor i sosialøkonomi Ragnar Nymoen med på den internasjonale økonomien. Han mener euroen har fått noe magisk over seg, som EU trengte etter å ha slitt med det konstitusjonelle. Det er et av de store prosjektene og eksprimentene i Europa etter krigen. Og EU var nok avhengig av en suksess, sier Nymoen.

Euroens styrkede posisjon er blitt en viktig poltisk seier for EU.

- Det virker veldig selvbekreftende, veldig bekreftende på selvbilde. At det poltiske prosjektet man startet er kronet med hell, og at eroen er blitt en suksess.

Storhetstid


Nå er 13 av EU-landene med i eurosonen. Storbritania, Danmark og Sverige står fremdeles utenfor, men alle de nye medlemmene fortest mulig vil inn i det gode euro-selskap. Professor Nymoen utelukker ikke at euoen snart kan være viktigere enn dollar i verdensøkonomien.

- Vi har sett at vi har hatt regimer hvor en valuta har vært dominerende i lange historiske perioder. Men disse periodene har hatt sin ende. Pundet hadde sin storhetstid, dollaren har kanskje hatt sin storhetstid. Euroen utfordrer dollaren, sier Nymoen.