Hopp til innhold

EU har skapt vekst i Litauen

Litauen opplever sterk økonomisk vekst. EU øker de utenlandske investeringene og bidrar til den store økonomiske fremgangen. Unge litauerne ser lyst på fremtiden.

- Eu har betydd svært mye for meg personlig og for mange andre i Litauen. Vi har fått mange flere muligheter til jobb både hjemme og å dra ut å søke arbeid i Europa. Få ny erfaring, forteller Linas Botnoros

Han er stadig på reisefot mellom Litauen og Norge. Litauens medlemskap i EU forandret livet hans. Tidligere var han håndverker, nå er han forretningsmann. en trevarefabrikk på landet i Litauen.

Her produserer hans medarbeidere laftetømmer og vegger, til hus og hytte.

Nesten alt går til eksport, og mye til Norge.

 

Litauen og EU
Foto: MINDAUGAS KULBIS / AP

Sammen med nordmenn

Virksomheten startet han sammen med nordmenn:.

- På denne måten fikk vi tilført mye god kompetanse som vi ellers ikke kunne fått gjennom høyskoler og universitet. Dette er veldig bra. forteller Linas Botnoros.

Mange unge litauere som Linas Botnoros har fått flere muligheter,- som de utnytter. Mye har skjedd på de to og halvt år siden landet ble med i EU.

Privatiseringen som allerede var i gang, fortsetter, og utenlandske selskap kjøper opp landet bit for bit.

- EU har gitt Litauen troverdighet hos investorene.. Mer tillit til selskapene, til myndighetene,. og til landet generelt, sier Litauens ambassadør i Norge, Alfonsas Eidintis.

Investeringer for flere titalls milliarder kroner er gjort av europeiske selskap de siste årene.

Kjøpt opp

Både nasjonale banker og sjokolade-industri er kjøpt opp av utenlandske firmaer. Mye av utenlandsinvesteringene er dessuten gått inn i tekstilindustrien, handel og til IT-bransjen.

Foreløpig er litauerne positive til utlendingers appetitt på landet deres.

- Min datter drømte om å jobbe i et internasjonal konsern. Nå har hun fått en god jobb i Philip Morris. Mange unge ønsker å arbeide for de store internasjonale selskapene i Litauen. Det gir dem flere muligheter og nyttig erfaring, sier Eidintis,

Utenlandske selskap oppleves som en ressurs. fordi man ser at de ikke bare kjøper opp for å slakte og å ta profitt. De utenlandske selskapene betyr noe for lokalmiljøet,. Disse bedriftene skaper vekst og fremtidshåp,. De tilfører det lokale næringslivet og folket ny og verdifull kompetanse.

Trendskifte

Den første tiden har mange av de utenlandske firmaene ansatt sine egne direktører og fageksperter. Men nå etter et par år, er det et trendskifte på gang. Stadig flere av de mulitinasjonale selskapene i Litauen ledes av lokale folk.

Også Linas driver nå sin virksomhet alene uten nordmenn,

- Vi har fått tilført kompetansen vi trengte på å drive forretninger, på planlegging og strategi. Fra før hadde vi dyktige arbeidere. Nå står vi mye bedre rustet til å hevde oss i den internasjonale konkurransen, sier Linas Botnoros.

Det som betyr aller mest for litauere, er at de er i jobb. EU har skapt vekst, og arbeid til flere.  Folk tjener penger og har til mer enn mat og klær. Og det merkes i småstedene og byene.

Maler husene

- Folk har fått mer penger mellom hendene. De skifter vinduer i husene, maler nye fine farger, skifter tak og rehabiliterer. Slikt var det ikke for fem år siden, sier ambassadør Eidintis.

Forretningsmannen Linas ser også en annen utvikling . Han ser den på ansiktene til folk flest i Litauen;

- Folk har forandrer seg. Vi smiler mer enn før, vi litauere ser rett og slett mer lykkelige ut. Vi er lykkelige fordi vi har jobb, og bedre jobber enn før, forteller Linas Botnoros.