EU kritiserer Norge for økt ostetoll

EU-parlamentet fattet torsdag et vedtak der de ber Norge kutte i tollen på ost og kjøtt. Regjeringen får kraftig kritikk for måten den har opptrådt på. - Det er vi og ikke Brussel som bestemmer, sier landbruksministeren.

Ost

Regjeringen har bygget opp tollmurene for å beskytte norskproduserte oster. Men EU kritiserer den norske regjeringen i kraftige ordelag.

Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Fra 1. januar i år innførte Norge en kraftig innskjerping av tollen på importerte oster og kjøtt. Innskjerpingen kom etter en kraftig dragkamp i regjeringen, der SP fikk det som partiet ville.

Faste oster som konkurrerer med norske storselgere som Jarlsberg og Norvegia, blir nå nesten tre ganger så dyre etter at de passer den norske tollmuren.

Det har ført til kraftige protester fra EU, som mener Norge opptrer proteksjonistisk.

EU-parlamentet vedtok torsdag en uttalelse som i krasse ordelag kritiserer Norges oppførsel i saken.

I forslaget til resolusjonstekst som NRK har fått tilgang til, kritiseres Norge for å ha opptrådt upassende da regjeringen foreslo den kraftige økningen i tollen uten å ha sagt så mye som et pip til sine handelspartnere i EU.

– Den norske tollendringen på visse ostetyper og kjøttprodukter er proteksjonistisk. Den er ikke hva unionen ventet fra venner og naboer, sa EUs regionalkommissær, Johannes Hahn, da saken ble
diskutert i Strasbourg onsdag kveld.

– Skader norske forbrukere

Politikerne i EU-parlamentet påpeker at økningen i tollsatsene kommer til tross for at økonomien i Norge i liten grad er påvirket av den økonomiske uroen og stigende arbeidsledigheten som andre land sliter med.

Trygve Slagsvold Vedum

Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum sier at det er han og ikke EUs politikere som bestemmer.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

I teksten står det at tolløkningen skader handelen og spesielt norske forbrukere, og det stilles spørsmål ved den økonomiske logikken i vedtaket.

Kommisjonen oppfordres til umiddelbart å innlede samtaler med Norge for å få kuttet i tollen, og å følge Islands eksempel i sin liberalisering av landbruket.

Men hos en norsk regjering med en landbruksminister fra Senterpartiet, møter EU døve ører.

– Blir heldigvis ikke diktert fra Brussel

– Norsk mat og landbrukspolitikk blir heldigvis ikke diktert fra Brussel, sier landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum til NRK.

Han mener regjeringen har full handlefrihet til å skjerpe tollsatsene, og frykter ikke konsekvensene av vedtaket.

– Det er greit at parlamentet uttaler seg, men vi bestemmer selv norsk landbrukspolitikk, sier Slagsvold Vedum.

– Mener du at Norge følger alle intensjonene i de handelsavtalene som er inngått?

– Vi har forholdt oss fullt og helt til de avtalene vi har. Vi har handlefrihet til å føre en nasjonal landbrukspolitikk som gjør at vi kan ha matproduksjon i hele landet. Jeg skjønner at volumproduserende landbruk i deler av EU synes det er negativt, sier Vedum.

– Men du svarer ikke helt på om Norge følger alle intensjonene i avtalene.

– Vi følger avtalene fullt ut, men det er slik at noen EU-parlamentarikere vektlegger en del av avtaleteksten, mens andre vektlegger en annen. Norge er en ordentlig og ryddig handelspartner med EU, sier han.