NRK Meny
Normal

ESA gransker bankpakken

De norske bankene må ikke få for mye hjelp, sier EFTAs overvåkningsorgan ESA.

 Per Sanderud

ESA-sjef Per Sanderud.

Foto: Mellvang-Berg, Trygve / SCANPIX

Overvåkerne i Brussel skal granske den norske bankpakken i forhold til regelverket om statstøtte.

ESA-sjef Per Sanderud sier støtten ikke må være for generøs

- Det viktigste vil nok være at staten sørger for å få en ordentlig avkastning på de lånemidlene de gir til bankene slik at de ikke gir for mye gratis hjelp, sier

Sanderud.

Konkurransevridende

I Brussel vil ESA se nøye på renta som bankene må betale for å låne av staten. Blir den for lav, med andre ord blir ordningen for god, vil den sees på herfra som konkurransevridende. Ingen land i EU og EØS-ormådet skal kunne gi mer hjelp enn andre.

- Vi ønsker som EU-kommisjon å unngå et subsidierace landene imellom hvor den enkelte lands bank får fordeler i forhold til andre lands banker, sier Sanderud.

Formel henvendelse


Både EU og ESA har vedtatt lempeligere statstøttegregler som følge av krisen, og Per Sanderud sier det er gode grunner til å hjelpe bankene og derigjennom bedriftene.

- Vi anerkjenner at finanskrisen har konsekvenser som gjør det mulig å kunne gi mer statsstøtte, men det skal være i ordnede former og at det enkelte land ikke får noen fordeler i forhold til andre europeiske land.

- Kan det hende at ESA stopper denne bankpakka?

- Det vil ikke jeg spekulere i. Nå har vi en god dialog med norske myndigheter og så får vi se hvordan dette ender, sier Sanderud.

ESA venter nå på en formell henvendelse fra Norge om bankpakken og vil så behandle den. Det kan hende ESA vil be om endringer i pakken, men trolig ikke stoppe den.