Antall unge gründere har falt kraftig

Norsk økonomi risikerer å gå glipp av viktige bidragsytere, mener forsker.

Jan Fredrik Breivik, Isak Førre og Sindre Bjørnstad

Jan Fredrik Breivik (17), Isak Førre (18) og Sindre Bjørnstad (18) tilhører en nedadgående gruppe, nemlig unge gründere. De tre kameratene har nylig startet et grafisk byrå.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

– Det er ikke bra at den unge delen av befolkningen i mindre grad starter bedrifter. Jeg skulle ønske at vi ikke så den nedgangen, for det er mange talenter som faktisk vil fornye norsk næringsliv som nå står på vent. Det er et økonomisk tap på sikt for Norge, sier forsker Erlend Bullvåg ved Handelshøyskolen i Bodø.

En internasjonal undersøkelse av entreprenørskap, Global Entrepreneurship Monitor, viser at antall unge gründere i Norge har gått kraftig ned siden 2009.

Nedgang blant unge - stabilt blant de eldre

Mens det for tre år siden var over 11 prosent av dem som er i alderen 25 til 34 år som enten var i ferd med å starte sin egen bedrift, eller nettopp hadde vært med på å starte en bedrift, er tallet redusert til 8,1 prosent i dag.

For aldersgruppen 18 til 24 år har nedgangen vært like bratt. Mens det i 2009 var nesten 9 prosent som drev gründervirksomhet, har dagens tall falt til 4,9 prosent.

Samtidig har antall gründere i alderen fra 35 til 54 år holdt seg stabilt i samme periode.

– Det er spesielt i de yngre aldergruppene at vi ser en reduksjon i involveringen i entreprenørskap i Norge, mens den er veldig stabil blant de mer voksne. Det er en helt klar trendendring, sier Bullvåg.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Antall unge gründere i Norge har gått ned

Disse grafene viser utviklingen i antall personer i de ulike aldergruppene som er i ferd med å starte, eller nettopp har startet, egen bedrift.

Godt arbeidsmarked

Han peker på at et godt arbeidsmarked for unge i Norge, samt finansuroen i Europa, gjør at mange unge foretrekker en «vanlig» jobb fremfor usikkerheten ved å starte en ny bedrift.

Erlend Bullvåg

Forsker Erlend Bullvåg peker på det gode arbeidsmarkedet i Norge gjør at mange unge går inn i allerede etablerte bedrifter i stedet for å starte sin egen.

Foto: Ola Hellnes / NRK

– Det å være gründer er på mange måter en reise inn i ukjent land. Mange unge kommer jo nå ut fra utdanning med betydelig studiegjeld og høye forventninger til livskvalitet etterpå. Hvis da utsiktene ved å starte en egen bedrift ikke oppfyller det, velger mange en yrkeskarriere i stedet, sier Bullvåg.

– Det er også mye tøffere konkurranse fra eksisterende tilbydere av tjenester, og man møter et mer globalt næringsliv. Det er konkurranse fra mange verdenshjørner om å levere til Norge, som sees på som et svært attraktivt land, fordi vi relativt sett har mindre finanskrise enn mange andre, legger han til.

– En drøm å ha en egen bedrift

Kameratene Jan Fredrik Breivik (17), Isak Førre (18) og Sindre Bjørnstad (18) tilhører ifølge statistikken sjeldenhetene. De tre skoleelevene har nylig startet et grafisk byrå, Mekom AS.

– Vi er veldig engasjerte innenfor media og kommunikasjon, så vi startet derfor en bedrift som driver med grafiske løsninger. Vi lager nettsider, flyers, plakater, markedsføringskampanjer, jobber med sosiale medier og så videre, sier Jan Fredrik Breivik.

Kameratene har ingen planer om å gi seg med det første.

– Vi skal jobbe videre. Vi satte oss et omsettingsmål for året på 150.000 kroner, og nå har vi allerede oppdrag for 135.000, så vi har mye å holde på med. Jeg tror nok vi kommer til å nå omsettingsmålet og vel så det, sier Breivik.

– Vi jobber for fullt og ønsker virkelig å satse på dette. Vi synes det er veldig gøy å jobbe sånn. Det er en drøm å ha en egen bedrift. At det skulle skje så fort, hadde vi ikke regnet med.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Jan Fredrik Breivik, Isak Førre og Sindre Bjørnstad

Kameratene Jan Fredrik Breivik, Isak Førre og Sindre Bjørnstad har et møte for å forberede lanseringen av blant annet ny logo og ny nettside.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Innovasjon Norge: De unge står for ny kompetanse

Norge er blant landene i Europa hvor flest forsøker å starte sin egen bedrift. Ikke i noen av våre skandinaviske naboland er det så mange som prøver å få igang egne selskaper, ifølge statistikken. Likevel er det viktig med fokus på de unge gründerne, mener Innovasjon Norge.

Egil Høyem, seniorrådgiver ved avdeling for entreprenørskap og og internasjonal forretningsutvikling i Innovasjon Norge sier at det alltid er noen som vil falle fra i den risikosporten entreprenørskap er, men at det er viktig å ta vare på de gode kreftene, særlig blant de unge.

– Generelt ønsker vi å bygge på unge fordi man ser at de står for nye tanker, nye ideer, en ny type kompetanse og nytt nettverk. Det er viktig å få frem gründere som kan utfordre det etablerte, sier Høyem.

– Vi er opptatt av unge, ikke fordi de er unge, men de representerer det nye. Vi ønsker å kanalisere den kompetansen inn i levedyktige bedrifter.

Større realisme

Høyem er likevel ikke udelt bekymret over tallene som viser en nedgang i antall unge gründere i Norge. Det handler om kvalitet, ikke bare kvantitet.

– Tallene kan speile en større realisme blant de unge, ved at de ser at de må utvikle ideene lenger og skaffe seg arbeidserfaring, og så komme tilbake på et senere tidspunkt, sier Høyem.

For å øke antallet engasjerte, unge gründere, mener han det må være et fokus på entreprenørskap gjennom hele utdanningssystemet.

– Det må være et fokus på at det er viktig å skape verdier før vi deler verdier, og det å stimulere til alternativer til oljeøkonomien vi har i dag. Vi ser et stort potensiale i å få ungdom og gründere til å tenke internasjonalt, sier Høyem.