Hopp til innhold

Enda en utsettelse for Sjtokman?

Russland vil prioritere utbygging av andre gassfelt foran Sjtokman-feltet. Det mener en russisk energianalytiker. Det betyr trolig nye utsettelser for feltet - som allerede er utsatt flere ganger.

Sjtokman

Oversikt over det planlagte Sjtokman-feltet.

Foto: Sjtokman

Da konsernsjef Alexei Miller i verdens største gasselskap, Gazprom signerte samarbeidsavtalen med Statoil for nøyaktig tre år siden, var han sikker i sin sak. Sjtokman-utbyggingen ville bli en suksess, gitt kombinasjonen av Gazproms erfaring på land og Statoils til havs.

Ett av verdens største kjente gassfelt skulle forsyne Europa med naturgass i rør fra 2013, mens det enorme amerikanske markedet skulle få flytende gass, såkalt LNG, på skip fra 2014.

Den første store investeringsbeslutningen skal - etter planen - tas i mars neste år.

I mellomtiden har verdensmarkedsprisen på gass sunket kraftig, og nå er oppstartsdatoen flyttet til 2016. Men den kan bli skjøvet enda lenger fram.

Utkonkurreres av skifergass

Det er to hovedgrunner til dette: finanskrise og ny teknologi som gjør det lønnsomt å utvinne gass fra skiferlag i bakken.

Skifergassen gjør at amerikanerne totalt har mistet interessen for LNG, som skulle utgjøre det ene beinet i Sjtokman-prosjektet, mener Tatjana Mitrova fra Senteret for studier av internasjonale energimarkeder i Moskva.

- LNG-markedet er forsvunnet, og all denne gassen flyter rundt og «leter etter et hjem». Den dukker opp snart i Stillehavet, snart i Vest-Europa, og er en av faktorene som påvirker spotprisene på gass, sier Mitrova, som er en av Russlands fremste energianalytikere, til NRK.

- Produsentene er i en forferdelig situasjon. De må dekke produksjons- og lånekostnader, og de er villige til å selge flytende gass til en pris langt under de langsiktige produksjonskostnadene.

Jamal først

I Russland finnes det alternative gassreserver, felt som på kort sikt er billigere å utnytte enn Sjtokman. Omlag 4000 kilometer fra hovedmarkedet i Europa, ligger Jamal-halvøya, med blant annet det store Bovanenkovo-feltet i tillegg til mindre felt.

En rørledning er allerede bygget, gjennom Hviterussland og Polen frem til Tyskland. En annen er planlagt, men foreløpig lagt på is.

Nå tror Tatjana Mitrova at Sjtokman vil bli ytterligere forsinket, fordi Jamal prioriteres først.

- Jeg tror at Gazprom først vil konsentrere seg om å sluttføre rørledningssystemet fra Jamal, for å kunne bringe gass til Europa. Deretter vil Sjtokman bli bygget ut, sier Mitrova.

Energianalytikeren viser til at investeringene som er gjort i det såkalte Bovanenkovo-feltet er så omfattende at det må prioriteres og utnyttes før Sjtokman.

Andre analytikere har pekt på at Gazprom ikke har kapasitet til å håndtere så omfattende prosjekter som Jamal og Sjtokman på samme tid. Også de antar at det er Sjtokman som utsettes.

Mitrova tror ikke at Sjtokman blir skrinlagt for godt.

Blir bygging

Forrige uke møtte konsernsjef i Statoil, Helge Lund, sin kollega i Gazprom. Begge forsikret om at den gjeldende tidsplanen står ved lag.

Det opplyser Statoils pressetalsmann, Bård Glad Pedersen.

- Også fra russiske myndigheters side har det vært sterk støtte til prosjektet. Statsminister Vladimir Putin uttalte senest i forrige uke at dette prosjektet ønsket man å se gjennomført, sier Glad Pedersen til NRK.

Glad Pedersen er ikke enige i at det ikke lenger er marked for den såkalte LNG-gassen fra Sjtokman.

- Det er forventet betydelig økt etterspørsel etter gass i alle markeder, ikke minst i Asia. Det har vært en betydelig økning i etterspørselen etter LNG fra asiatiske land bare fra i fjor til i år. Og det ventes ytterligere økning, sier Glad Pedersen.

Det er altså i mars neste år at den første investeringsbeslutningen skal tas.

Men NRK har grunn til å tro at det er en viss engstelse i Statoil for prosjektets framdrift. For Russland rir mange hester for tiden.

I forrige uke undertegnet Gazproms konsernsjef en samarbeidsavtale med Bulgaria om bygging av rørledning for å frakte gass fra Kaspihavet til Europa. Avtalen er et forsøk på å komme EU i forkjøpet. EU har nemlig plan om en annen rørledning for gass fra samme området.

Også byggingen av denne påvirke Sjtokman.

Og i dansen med Statoil er det ingen tvil om hvem som fører.