NRK Meny
Normal

En av to vil ha tidligpensjon

Over halvparten av befolkningen sier de vil gå av med pensjon før de blir 67 år, og en av tre ønsker å benytte seg av AFP, viser en undersøkelse utført for Unio.

Pensjonsmarkering på Youngstorget

Mange arbeidstakerorganisasjoner kjemper for å beholde AFP-ordningen. Her fra en markering på Youngstorget i Oslo i mai i år.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Anders Folkestad

Unio-leder Anders Folkestad sier de fleste synes det blir for tøft å jobbe helt til fylte 67 år.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Spørreundersøkelsen, som er bestilt av arbeidstakerorganisasjonen Unio, viser at de fleste ikke vil jobbe fram til pensjonsalderen.

Ordninger som avtalefestet pensjon (AFP)gjør det mulig slutte å jobbe som 62-åring. En tredjedel av de spurte i undersøkelsen ønsket å benytte seg av AFP.

- De fleste vurderer det som for tøft og krevende å stå helt ut til pensjonsalderen, sier Unio-leder Anders Folkestad.

Kan tenke seg å jobbe lenger

Målet med pensjonsforliket mellom regjeringspartiene og Høyre, KrF og Venstre var at folk skulle jobbe lenger.

Med stadig flere pensjonister i forhold til de som jobber, lavere pensjonsalder og pensjonister som lever lenger, ble dagens ordning for dyr.

Samtidig sliter nesten halvparten av norske bedrifter med å få tak i ansatte.

Mange arbeidstakerorganisasjoner kjemper nå for å beholde AFP, slik at folk skal kunne pensjonere seg tidligere uten å tape penger på det.

Unio-leder Anders Folkestad påpeker at flere er villige til å jobbe lenger, dersom de kan bestemme mer over arbeidstida og får høyere lønn.

- Inntil halvparten sier at de kan tenke seg å bli i arbeid lenger dersom det blir bedre tilrettelagt, sier Folkestad.