En av ti mottar uføretrygd

Aldri før har så mange mennesker i yrkesaktiv alder mottatt trygd som nå.Dette plasserer Norge på verdenstoppen i antall trygdemottakere.

Trygdeetaten
Foto: Trygdeetaten.no

Professor i etikk, Guttorm Fløystad, mener vi tenker altfor lite på fellesskapet her i landet.

Leiv Mørkved ble uføretrygdet etter en hjertestans, nå jobber han frivillig som leder for Veldferdalliansen.

Leiv Mørkved
Foto: Sidsel Avlund / NRK

 

Leiv Mørkved ble uføretrygdet etter en hjertestans, nå jobber han frivillig som leder for Veldferdalliansen.

- Enkelt sagt er vi fagforeningen for de fattigste i Norge, sier Mørkved. 

Gruppen han reprsenterer har vært i sterk vekst, og aldri før har så mange gått på trygd i Norge. 

Leiv Mørkved
Foto: Sidsel Avlund / NRK

Beregninger gjort for NRK Dagsrevyen basert på ofentlig statistikk viser en dyster utvikling. Hele 11 prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder går nå på uføretrygd. Det betyr at hver tiende arbeider er ufør og veksten er størst i aldersgruppen mellom 25 og 29 år

Selvopptatte nordmenn

Professor i Etikk Guttorm Fløystad tror en viktig årsak til trygdeutviklingen er at nordmenn har blitt altfor selvopptatte.

Han tror terskelen for søke om trygd har blitt lavere, og at det har blitt mer stuerent å gå på trygd.

- Det er lettere fordi det er blitt så mange, slik at man understøtter legitimiteten i å være uten arbeid, sier etikkprofessor Guttorm Fløystad.

Uføretrygdede
Foto: (Grafikk: NRK) / NRK

Etikkprofessoren tror det er først og fremst er holdningene til trygd som må endres. 

-  Det er det at vi har fått et velferdsamfunn som gjør at vi tenker mindre på hverandre, mener Fløystad. 

Men talsmannen for de trydgede, Leiv Mørkved, tror ikke at det er selvopptatthet som gjør folk til trygdemottakere,

Tungt å komme i jobb igjen

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen mener vi er for lite flinke til å legge forholdene til rette for arbeidstakere som blir sykmeldte. 

Bjarne Håkon Hanssen
Foto: Dagsrevyen / NRK

- Jeg tror hovedårsaken er at vi ikke har vært flinke til å hjelpe arbeidstakere som er i ferd med å falle ut av arbeidslivet. Vi må komme i gang tidligere med å sørge for at folk klarer seg, sier Hanssen.

- Hvis du er lenge borte fra jobb er det veldig tungt og vanskelig å komme tilbake igjen. Vi må bli flinke til å mye tidligere gi folk andre arbeidsoppgaver. Det går for lang tid til å sette i gang aktive tiltak for å få folk til å fortsette i arbeidet nå, mener Hanssen.

Stønadsmottakere
Foto: (Grafikk: NRK)