Hopp til innhold

Du blir rikere i 2009

Statistisk Sentralbyrå spår at norske husholdninger får mer å rutte med i 2009, selv om nedturen i norsk økonomi blir verre enn SSB har spådd tidligere.

Administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå, Øystein Olsen (th) og forsker Torbjørn Eika (tv)

Administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå, Øystein Olsen (th) og forsker Torbjørn Eika (tv), presenterte torsdag på en pressekonferanse i Oslo et økonomisk utsyn over året 2008 og perspektivene framover.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

I dag presenterte Statistisk Sentralbyrå årets første økonomiske analyse for 2009.

SSB regner med at konkunkturnedgangen i Norge vil vare ut 2010, og at økonomien ikke snur før første halvår 2011. Hovedårsaken til at SSB er mer pessimistiske enn tidligere, er at nedkjølingen i internasjonal økonomi vil føre til en kraftig svekket norsk eksport i 2009.

Men for norske husholdninger blir bildet motsatt. Der venter SSB at folk flest får mer å rutte med i 2009, enn byrået trodde for kun kort tid siden.

- Økonomien til husholdningene tror vi blir bedre i 2009 enn vi så for oss for få måneder siden. Grunnen til det er den kraftige rentenedgangen, sier forsker Torbjørn Eika i Statistisk Sentralbyrå til NRK.

Inntektene vil øke enda mer i år

I tillegg til at kraftig fallende renteutgifter fører til mer penger mellom hendene for alle med boliglån, venter SSB at veksten i folks realinntekt blir hele 4,5 prosent i 2009. Dette er mer enn i 2008, da realinntektene økte med 3,1 prosent.

Realinntektene er folks disponible inntekt justert for prisvekst og skatter.

- Inntektene til folk flest økte i fjor, og vil sannsynligvis øke enda mer i 2009, sier Eika.

Forklaringen er i følge SSB rentenedgangen og at mange får reallønnsvekst i år selv med null i lønnstillegg på grunn av det såkalte lønnsoverhenget fra i fjor.

Video nsps_upload_2009_2_19_15_56_25_665.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

VIDEO: - Norsk økonomi vil krympe med 1,7 prosent i år.

Billigere strøm, lavere prisvekst

Og forbrukerne kan glede seg over at pengene rekker lengre dersom SSB får rett i sine prognoser. Kjerneinflasjonen (prisveksten) vil falle til 2,3 prosent i 2009, og prisene på energi vil falle.

Flere vil spare penger

SSB regner med at det samlede forbruket stopper opp i første halvår og at tallene for året sett under ett vil vise en svakt negativ vekst i konsumet.

Samtidig vil spareraten mer enn tredobles til 7,2 prosent i 2009, mot 2,1 prosent i 2008. Mange vil spare mer enn før på grunn av frykt for arbeidsledighet.

125 000 arbeidsledige i 2010

De økonomiske "vinnerne" blant folk flest er med andre ord alle med boliglån som beholder jobben i et turbulent år for norsk økonomi. Jokeren er arbeidsledigheten.

Gjennom 2009 vil arbeidsledigheten stige med 1,1 prosentpeng til 3,7 prosent, spår SSB. Utviklingen antas å fortsette også i 2010. 125 000 nordmenn vil være arbeidsledige i 2010 og 2011, dersom prognosemakerne i SSB får rett. Dette tilsvarer 4,7 prosent av arbeidsstyrken.