Drøfter stor avisfusjon

Aftenposten, Fædrelandsvennen, Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende og Adresseavisen skal møtes neste uke for å drøfte sammenslåing.

I hele sommer er det jobbet med fusjonsplaner for de såkalte "fem store" i avisbransjen. De tillitsvalgte i avisene vil bli orientert om planene førstkommende mandag, skriver Adresseavisen.

Noen dager senere vil styrelederne i avisene starte forhandlingene og hvis de blir enige, er 17. august avsatt til styremøter i de fem avisene, der fusjonen skal behandles.

Avklaring i august

– Arbeidet går ufortrødent videre frem mot en forhåpentlig avklaring i løpet av august måned, sier styreleder Jan Einar Greve i Bergens Tidende.

Endelig vedtak om sammenslåing av de fem avisene må skje på ekstraordinære generalforsamlinger, noe som ifølge Adresseavisen mest sannsynlig vil skje i slutten av september.

Det ble kjent før sommeren at det ble arbeidet med storfusjonen. og senere er Mecoms kjøp av Orkla Media blitt en viktig faktor i saken.

Skeptisk Tinius

Schibsteds storeier, Einar "Tinius" Nagell-Eriksen, er imidlertid alt annet enn begeistret for planen.

- Jeg synes det er veldig dramatisk å selge ut avisene, og jeg er slett ikke overbevist om at Paradis kommer ned til oss hvis vi slår oss sammen, sier han til nettutgaven av bladet til Mediebedriftenes Landsforbund, Dagens Medier. På spørsmål om han kommer til å stoppe sammenslåingen, svarer han likevel  at dette er litt tidllig å si.

- Jeg har blant annet av mange grunner vanskelig for å se at en sammenslutning mellom regionavisene skal kunne redde rubrikkannonsemarkedet vårt, ettersom rubrikkannonsene jo vesentlig er lokalannonser. Jeg mener det må kunne gå an å bygge ut dagens samarbeid ytterligere, sier Nagell-Eriksen, som her referer til det etablerte annonsesamarbeidet mellom Schibsted og regionavisene.

Stiftelsen Tinius

Dersom Aftenposten går inn i et nytt mediekonsern, er det også et godt spørsmål hva som vil skje med Stiftelsen Tinius, som Tinius Nagell-Erichsen opprettet i 1996 for å skape trygghet for at Schibsteds aviser og øvrige medier også i fremtiden skal kunne opprettholde sin posisjon som frie og uavhengige organer.

Ifølge vedtektene skal stiftelsen arbeide for at Schibstedkonsernet skal videreføres som mediekonsern, drevet etter de samme redaksjonelle og forretningsmessige hovedretningslinjer som i dag, skriver Dagens Medier.