Hopp til innhold

Røeggen-dommen kan få betydning for kun ti prosent av småsparerne

Det er uvisst hvor stor betydning dommen i Røeggen-saken får for andre småsparere som har klaget på kjøp av strukturerte spareprodukter. Kanskje får den direkte betydning for bare ti prosent av dem.

Finansklagenemda om Røeggen-dommen

FÅTALL: Harald Sverdrup, direktør i Finansklagenemda, sier at det kan hende dommen i Røeggen-saken bare er direkte anvendbar for ti prosent av klagesakene fra småsparere.

Småspareren Ivar Petter Røeggen, som for syv år siden kjøpte «garanterte spareprodukter» gjennom sin lokale bankfilial i Kristiansund, vant fredag en knusende seier i Høyesterett. DNB ble dømt til å betale Røeggen 230.000 kroner pluss renter.

Det har vært ventet at dommen vil få stor betydning for andre norske småsparere som har rettet krav mot norske banker, etter å ha kjøpt lignende produkter som Røeggen.

Forbrukerrådet tror Røeggens sak vil være førende for de andre sakene.

Kan bli bare DNB-kunder

Men kanskje er dommen direkte anvendbar for bare én tiendedel av sakene fra småsparere som er klaget inn til Finansklagenemda. Nemnda skal nå gå igjennom bunken på 1950 klagesaker som har ligget på vent, i påvente av dommen i saken.

– Vi tror i alle fall at samtlige saker i DNB vil være sammenfallende, og det er cirka ti prosent av den samlede massen saker, sier Harald Sverdrup, administrerende direktør i Finansklagenemda, til NRK.

Ifølge Sverdrup er det altså ikke gitt at Røeggen-dommen vil være direkte anvendbar for de resterende 90 prosent av sakene.

Dermed gjenstår det å se om Røeggen fredag vant en seier for DNB-kundene, eller for alle som har kjøpt garanterte spareprodukter. Hvis andre banker ikke aksepterer at dagens dom er anvendbar for deres saker, kan det bli nye runder i retten.

(Saken fortsetter under bildet)

Røeggen vann mot DNB

KNUSENDE SEIER: Småspareren Ivar Petter Røeggen (t.v.) kunne klemme Forbrukerrådets direktør Randi Flesland i Høyesterett fredag, etter å ha vunnet en knusende seier. DNB ble dømt til å betale Røeggen 230.000 kroner pluss renter. Dommen var enstemmig.

Foto: Scanpix

230 DNB-saker

DNB vil nå behandle en henvendelse fra Finansklagenemnda om tilsvarende saker, fastslår banksjef Rune Bjerke overfor NRK.

– Vi er nødt til å legge Høyesteretts dom til grunn, og så må vi gå gjennom sakene med de samme produktene og behandle dem basert på premissene i dommen. Det skal vi gjøre raskt og på en konstruktiv måte, i tråd med Høyesteretts domspremisser, sier Bjerke.

– Så ingen trenger å gå til nye rettssaker for å få rettferdigheten i disse sakene?

– Nå får vi først behandle henvendelsen fra Finansklagenemda. Deretter skal vi gå igjennom alle sakene med tilsvarende produkter som ligger der, og så skal vi sende over vår vurdering til Finansklagenemda basert på det, svarer DNB-sjefen.

(Saken fortsetter under videoen)

DNB-sjef Rune Bjerke om Røeggen-dommen

VIL BEHANDLE RASKT: DNB vil nå behandle en henvendelse fra Finansklagenemnda om tilsvarende saker som Røeggens sak, og dette vil skje raskt, fastslår banksjef Rune Bjerke overfor NRK.

Ville ikke solgt i dag

På spørsmål om hvorfor DNB solgte produktene som Røeggen kjøpte, sier Bjerke at dette skjedde for tolv år siden, og at banken ikke ville ha solgt dem i dag.

– Det er et annet regelverk, vi har fått autoriserte rådgivere, vi har lært veldig mye av de feil som ble begått i en periode da ting kanskje gikk litt over stokk og stein, sier han.

DNB-sjefen vil ikke vedgå at produktene var dårlige, men at prospektene med informasjon om dem var dårlige.

– Høyesterett feller ikke produktet, men sier at det var feil i prospektet og at vi var for ensidige i markedsføringen. Det er noe man må ta til seg, og hindre at det skjer igjen, avslutter Bjerke.