Diskuterer nye AFP-modeller

I dag blir det avgjort om årets lønnsoppgjør ender i streik eller ikke. Etter det NRK kjenner til, diskuterer partene i lønnsoppgjøret nye alternative modeller til innføringen av AFP.

NHO-direktør Finn Bergesen og LO-leder Roar Flåthen
Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

De nye modellene, som ble lagt frem i går, prioriterer i større grad sliterne.

Utgiftene ved dette medfører trolig at regjeringen må legge opp til en lengre overgangsordning enn tidligere beregnet.

- I øyeblikket har vi ingen modell som ivaretar både hensynet til dem som må gå av i 62-63-årsalderen, som vi kaller sliterne, og stimulerer til arbeidslinjen, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim.

I tillegg til at det foregår et høyt spill mellom partene i lønnsoppgjøret, jobbes det intenst ved statsministerens kontor for å finne ut hva de skal gi i framtidige pensjoner for ansatte i privat sektor.

Etter det NRK erfarer vil LO få det som de vil, ved at sliterne prioriteres på bekostning av den såkalte arbeidslinjen.

- Det kan være innenfor helsesektoren, eldreomsorgen, rengjøring, industri, bygg og anlegg og innenfor hotell- og restaurantnæringen. Poenget er at hver enkelt skal definere selv om man er sliten eller ikke, sier LO-leder Roar Flåthen.