Diesel kan bli dyrere

Et regjeringsoppnevnt utvalg vil øke dieselavgiften med mer enn 50 prosent. Det kan gjøre at dieselprisen øker enormt, ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken.

Bensinstasjon
Foto: Rainer Prang / NRK

Staten kan tjene milliarder på avgiftsøkningen.

50 prosents avgiftsøkning

Særavgiftsutvalget la i dag frem sin rapport om hvordan dagens særavgifter bør endres. 

Utvalget foreslår blant annet at bensinavgiften holdes på dagens nivå på 4,17 kroner per liter, mens autodieselavgiften økes til 4,64 kroner per liter.

Dette tilsvarer mer enn 50 prosents økning fra dagens nivå. Utvalget forventer at dette kan gi staten økte inntekter på 2,9 milliarder kroner. 

Direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken sier til NRK at avgiftsøkningen kan medføre at dieselprisen til forbrukerne øker med mer enn 2 kroner per liter. I forhold til dagens priser på diesel tilsvarer dette en økning på 20 prosent.

Ønsket veiprising

Utvalgsleder Brita Bye sier til NRK at utvalget helst vil ha et system med veiprising, altså at man må betale etter hvor mye man kjører. Men siden det kan ta lang tid å få til dette, mener utvalget at det beste nå er å øke avgiftene på dieselen kraftig.

Forklaringen på at prisøkningen kan bli større enn avgiftsøkningen er at forbrukerne må betale moms på toppen av autodieselavgiften. Dette opplyser skatteøkonomisk avdeling i Finansdepartementet til NRK.

Særavgiftsutvalget ble satt ned i desember 2006 for å vurdere hvordan dagens særavgifter ivaretar målene om å skaffe staten inntekter og prise kostnader knyttet til miljø og helse på en best mulig måte.