Dette tjener statsrådene

Statsministeren kommer etter olje- og energiministeren på listen over de som tjente mest blant statsrådene i fjor.

Odd Roger Enoksen
Foto: Jarl Fr. Erichsen, Erichsen, Jarl Fr.

 

Odd Roger Enoksen (Sp), olje- og energiminister

 • Inntekt: 1 211 732
 • Formue: 0
 • Skatt: 471 667

Jens Stoltenberg (Ap), statsminister 

 • Inntekt: 1 027 411
 • Formue: 0
 • Skatt: 468 517

Åslaug Haga (Sp), kommunal- og regionalminister

 • Inntekt: 633 238
 • Formue: 190 671
 • Skatt: 264 285

Kristin Halvorsen (SV), finansminister

 • Inntekt: 604 844
 • Formue: 0
 • Skatt: 255 399

Bjarne Håkon Hanssen (Ap), arbeids- og inkluderingsminister

 • Inntekt: 642 251
 • Formue: 0
 • Skatt: 281 563

Karita Bekkemellem (Ap), barne- og likestillingsminister

 • Inntekt: 534 624
 • Formue: 0
 • Skatt: 219 308

 Helga Pedersen (Ap), fiskeri- og kystminister

 • Inntekt: 536 111
 • Formue: 0
 • Skatt: 191 550

 Heidi Grande Røys (SV), fornyings- og administrasjonsminister

 • Inntekt: 534 103
 • Formue: 0
 • Skatt: 224 903

  Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap), forsvarsminister

 • Inntekt: 821 809
 • Formue: 0
 • Skatt: 356 490

 Sylvia Brustad (Ap), helse- og omsorgsminister

 • Inntekt: 486 993
 • Formue: 0
 • Skatt: 198 137

 Knut Storberget (Ap), justisminister

 • Inntekt: 811 710
 • Formue: 0
 • Skatt: 306 389

 Trond Giske (Ap), kultur- og kirkeminister

 • Inntekt: 442 812
 • Formue: 0
 • Skatt: 196 713

 Øystein Djupedal (SV), kunnskapsminister

 • Inntekt: 576 683
 • Formue: 0
 • Skatt: 241 564

 Terje Riis-Johansen (Sp), landbruks- og matminister

 • Inntekt: 403 521
 • Formue: 473 295
 • Skatt: 161 986

 Helen Bjørnøy (SV) , miljøvernminister

 • Inntekt: 877 363
 • Formue: 1 043 904
 • Skatt: 360 884

 Dag Terje Andersen (Ap), nærings- og handelsminister

 • Inntekt: 435 953
 • Formue: 135 244
 • Skatt: 168 161

 Liv Signe Navarsete (Sp), samferdselsminister

 • Inntekt: 649 710
 • Formue: 870 376
 • Skatt: 271 008