Normal

Dette tjener motstanderne av offentliggjøring av skattelistene

Like før skattelistene ble offentliggjort, lanserte Skattebetalerforeningen et opprop mot dette. Les hva foreningens ansatte tjener og skatter her.

Jon H. Stordrange

Adm. dir. i Skattebetalerforeningen, Jon H. Stordrange.

Foto: Bo Mathisen/Skattebetalerforeningen

Før vi fikk muligheten til å søke i ligningstallene for 2007, lanserte Skattebetalerforeningen oppropet "Nei til skattelister!" og ønsket folks støtte til å få fjernet skattelistene.

- Dette er ren kikking i folks private opplysninger, sier administrerende direktør i Skattebetalerforeningen, Jon H. Stordrange.

Stordrange, som er en sterk motstander av skattelistene på Internett, har en god inntekt å se tilbake på i fjor. Med nær 886.000 kroner i inntekt, er han blant de godt lønnede iblant oss.

SKATT 2007: 10 ANSATTE I SKATTEBETALERFORENINGEN

Navn

Stilling

Inntekt

Formue

Skatt

Jon H. Stordrange

Adm. dir.

885.726

0

398.742

Therese Karoline Gjerde

Advokat

540.677

0

210.192

Torbjørg Kylland

Skatterådgiver

509.798

626.579

203.105

Astri Fyrand

Abonnements- og medlemsansvarlig

321.958

1.152.265

119.772

Tonje Johnsrud

Advokatfullmektig

319.373

0

105.095

Grethe Ekrol

Markedskoordinator

225.966

0

78.248

Hilde Alvsåker

Avgiftsrådgiver

224.001

0

77.538

Trond Erik de Flon

Markedsansvarlig

212.834

0

77.860

Bjørn Erik Skjefstadhagen

Ekspeditør

206.645

0

62.829

Birgitte Fleischer Hjelle

Markedskoordinator

177.041

0

60.064

(Tallene er på bakgrunn av de foreløpige ligningstallene og kan bli endret etter klager.)

Søk i skattelistene 2007 her