Departementet feiltolket loven

I 2002 tillot Kommunaldepartementet Vik kommune å investere fremtidige kraftinntekter. Justisdepartementet konkluderer nå med at at dette var i strid med kommuneloven.

Samferdsleminister Magnhild Meltveit Kleppa
Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

- Jeg kommer nå til å sende brev til alle kommunene og fylkeskommunene i landet og gjøre dem oppmerksomme på at regelverket ikke åpner for å investere fremtidige inntekter, sier Kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Hvem har ansvaret for denne feiltolkningen av kommuneloven?

- Det er Kommunaldepartementet som har ansvaret, innrømmer kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

- Rokker ikke ved kommunenes ansvar

- Fylkesmennene har slått fast at de åtte Terra-kommunane brøt loven på flere punkter. Det er på det rene at kommunene har investert i produkter med høy risiko. Om de ikke hadde gjort disse investeringene, ville de hatt pengene sine ennå, sier statsråden.

Terra Securities har brukt Vik-saken aktivt i markedsføringen mot kommunene, og brukt det som et godkjenningsstempel fra departementet. Kommunenes advokat Stein Erik Stinessen i Lund og Co. sender derfor kritikken tilbake til kommunalministeren.

- Hvis ikke kommunaldepartementet hadde gjort denne feiltolkningen i 2002, ville ikke disse investeringene kunne skjedd, sier han til NRK.

Annen konklusjon enn i 2002

Resultatet av lovtolkningen er en annen enn den Kommunal- og regionaldepartementet kom fram til i 2002. Da vurderte departementet om Vik kommune gjennom finansielle avtaler kunne få utbetalt fremtidige konsesjonskraftinntekter og plassere dem i finansmarkedet. Departementet konkluderte med at dette ikke var i strid med loven, forutsatt at kommunen ikke gikk inn i produkter med høy risiko.

Og mens obligasjoner som regel kjennetegnes av moderat risiko, har obligasjonene som flere av kraftkommunene har investert i gjennom Terra Securies hatt svært høy risiko.