Delseier for Terra-kommunene

De såkalte Terra-kommunene har fått gjennomslag for at et søksmål mot Citigroup skal behandles i New York. Rana-ordfører Geir Waage kaller avgjørelsen en viktig delseier.

Terra Securities
Foto: Scanpix

United States District Court, Southern district of New York har i en avgjørelse 16. august 2010 besluttet at kommunenes erstatningssøksmål mot Citigroup skal behandles av domstolen.

Det betyr at saken nå vil bli realitetsbehandlet, og at det skal iverksettes såkalt «discovery» hvor partene gis innsyn i alle interne dokumenter.

- Dette er en viktig delseier fordi det betyr at Citigroup må legge alle kort på bordet, og det har vi sett frem til veldig lenge, sier Rana-ordfører Geir Waage til NRK.

LES OGSÅ: Citigroup klarte ikke å stoppe Terra-søksmål i USA

LES OGSÅ: Citigroup vil stoppe Terra-søksmål i USA

Krever 90 millioner dollar av Citigroup

Waage sier at det er viktig for kommunene å få belyst at de produktene som Citigroup solgte til kommunene gjennom Terra Securities ikke holdt vann.

Geir Waage, ordfører i Rana

Geir Waage, ordfører i Rana

Foto: Frank Nygård / NRK

Kommunene krever dekket et tap på 90 millioner dollar fra Citigroup. Domstolens avgjørelse om at det skal åpnes discovery er endelig. I løpet av september vil domstolen vil fastsette fremdriften for videre behandling av saken for retten.

LES OGSÅ: Terra-kommuner saksøker Citigroup

Boets erstatningssøksmål foreløpig avvist

Domstolen i New York har foreløpig varslet at erstatningssøksmålet vedrørende Terra Securities' tap vurderes avvist fordi Terra Securities, i motsetning til kommunene, må anses som en «sophisticated investor», og at eventuelle uriktige opplysninger kunne vært avdekket av Terra.

Boet er uenig i dette, og er gitt en frist på 10 dager til å komme med ytterligere saksopplysninger.

Bostyrer for Terra Securities' konkursbo, Jon Skjørshammer, sier til NRK at avgjørelsen er en viktig seier for Terra-kommunene, og at den styrker kommunenes sak.