NRK Meny
Normal

Da børsen falt 86 prosent

I dag er det 80 år siden historiens største aksjekrakk startet. Fra 1929-1932 falt verdiene av aksjene på New York-børsen med 86 prosent. - Det kan skje igjen, mener økonomiprofessor.

Krakk på New York-børsen 1929

Bildet viser småsparere som står i kø for å ta ut pengene sine i Millbury, Massachusetts 24.oktober 1929. Dagen kalles også 'Black Thursday', og regnes som dagen da det store aksjekrakket i USA startet. I løpet av dagen lempet aksjeeierne ut 13 millioner aksjer i panikk.

Foto: AFP PHOTO

20-tallet var på mange måter en gullalder for amerikansk økonomi. Tiåret var preget av stor optimisme og en rekke teknologiske nyvinninger, som bilen, radio og levende film.

Fra 1921 til 1929 seksdoblet børsindeksen Dow Jones Industrial Average seg. Mange småsparere lånte penger for å spekulere på børsen, og trenden med lånefinansiert spekulasjon økte helt frem til det hele kollapset mot slutten av oktober.

I løpet av tre og et halvt år falt børsverdiene i USA med 86 prosent og bidro sterkt til den store depresjonen på 30-tallet, da en av fire mistet jobben.

Store likheter med dagens krise

Økonomiprofessor Ola H. Grytten ved Norges Handelshøyskole mener at det er store likhetstrekk mellom krakket i USA i 1929 og den globale økonomiske krisen vi nettopp har opplevd.

Han viser til at vi har hatt en kredittvekst som har vært veldig stor, en kraftig stigning i boligpriser og overvurderte aksjemarkeder.

- Da det kraftige aksjekrakket kom høsten 2008 ble det en voldsom pessimisme som bidro til videre fall. På Oslo Børs falt aksjeverdiene fra 22.mai til 20. november 2008 med 64 prosent, og det er det nest største fallet noensinne, sier Grytten.

aksjekrakk oktober 1929

Store folkemengder samler seg foran New York-børsen i oktober 1929.

Foto: AFP PHOTO

- Kan få like stort aksjefall igjen

- Vi har i grunnen allerede fått svar på om vi kan få et like stort fall som på New York-børsen i 1929. Det er bare å se til Island, der aksjekursene falt med 76 prosent på en dag, sier Grytten.

Han mener imidlertid at det er langt mindre sannsynlig at ringvirkningene av kraftige aksjefall kan bli like store i fremtiden, på grunn av sterke institusjoner som verdensbanken, det internasjonale pengefondet og G20-landene, i tillegg til sterke sentralbanker.

- Begrensede muligheter til å påvirke

Økonomiprofessor Hilde C. Bjørnland ved BI tror ikke på noen ny kraftig nedtur fremover, men mener at bekymringen dreier seg mer om man får noen særlig vekst etter den globale nedgangskonjunkturen.

- Det at man har renten så nær null begrenser mulighetene myndighetene har til å stimulere ytterligere. Frykten er at man skal få et japansk tiår med lav vekst i realøkonomien og nullvekst eller fall i prisene (deflasjon). Hvis ikke lav rente alene er nok må man gå inn med direkte kvantitative tiltak i finansmarkedene, sier Bjørnland.

Største børsfall noensinne på en dag

Det største børsfallet på en dag i New York i moderne tid inntraff 19.oktober 1987. Bildet viser meglergulvet på New York Stock Exchange dagen da Dow Jones-indeksen falt hele 22,6 prosent. Påfølgende dag falt aksjeverdiene på Oslo Børs nesten 20 prosent, det største fallet noensinne.

Foto: AFP PHOTO MARIA BASTONE