Bruker 7,4 mrd for mye

Etter det NRK erfarer, bruker regjeringen 128 milliarder av Oljefondet i neste års statsbudsjett. Det er 7,4 milliarder mer enn handlingsregelen tilsier.

Finansminister Sigbjørn Johnsen

Finansminister Sigbjørn Johnsen ble møtt av pressen utenfor regjeringsleiligheten i morges.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / Scanpix

Det blir sagt at finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) ble hentet inn for å få budsjettet tilbake til hverdagen etter at hans forgjenger Kristin Halvorsen (SV) kunne øse ut penger i finanskrisetiden.

– Går bedre enn forventet

Da Halvorsen for ganske nøyaktig et år siden la frem budsjettet for i år, var det på 44 milliarder mer enn handlingsregelen tilsier.

Det ble siden varslet kraftige innstramminger i neste års budsjett for å ta fatt på veien mot handlingsregelen. Før Sigbjørn Johnsen legger frem budsjettet i dag, er det imidlertid klart at norsk økonomi går langt bedre enn forventet. Det bekrefter også Johnsen selv.

– Utsiktene for økonomien i Norge er bedre enn den var for et år siden, sa finansministeren da han gjestet Politisk kvarter i morges.

Finanskrisen ble nemlig billigere enn regjeringen trodde i fjor.

I tillegg har staten spart rundt 2-3 milliarder kroner på at sykefraværet har gått ned, og det er også blitt mindre utgifter til asylsøkere.

– Få spor av finanskrisen

Det gjør at oljebruken ligger an til å normaliseres allerede i 2012. Det er flere år tidligere enn man har antatt.

Dermed kan regjeringen fremdeles holde foten på gassen med et visst trykk, selv om Sigbjørn Johnsen understreker viktigheten av å nå nivået på 4 prosent.

– Det er viktig at vi kommer tilbake til handlingsregelen så fort det lar seg gjøre. Det har blant annet å gjøre med rentenivået i Norge, gjentok han i Politisk kvarter og forklarte for alle som ikke er helt sikre på hva handlingsregelen egentlig er:

– Det er en regel for hvordan vi skal handle - ikke i butikken, men hvordan vi skal handle i økonomien. Vi må passe på at vi gjør to ting, bruker oljeinntekter løpende i dag for å løse viktige formål, men samtidig også sette til side penger slik at våre etterkommere kan betale pensjon for deg og meg. Så handlingsregelen er å bruke litt mer når det går dårlig, og litt mindre når det går bra

Finanspolitisk talsmann i Høyre Jan Tore Sanners første kommentar til budsjettet, er at det har få spor av finanskrisen:

Video Reaksjoner på statsbudsjettet