Statsbudsjettet for neste år er på 1006 milliarder

Regjeringen bruker for første gang over 1000 milliarder kroner i statsbudsjettet for neste år, men ligger på handlingsregelen.

Finansminister Sigbjørn Johnsen

- Det blir et stramt og balansert budsjett, sa finansminister Sigbjørn Johnsen da han dro hjemmefra i morges.

Foto: Varfjell, Fredrik / Scanpix

Etter det NRK erfarer, øker bruken av oljepenger med 10 milliarder kroner.

Regjeringen legger opp til å holde handlingsregelen neste år. De legger opp til å bruke 2,4 milliarder under det handlingsregelen tilsier.

Realveksten i statsbudsjettets utgifter utgifter anslås til 2,1 prosent.

Endrer ikke skatte- og avgiftsnivået

Etter det NRK kjenner til, blir det et uendret skatte- og avgiftsnivå.

Det forventes en inntekt på i overkant av 1237 milliarder kroner i 2012.

Kommunenes samlede inntekter får en vekst på 5 milliarder kroner, som forventet.

Øker bunnfradraget

Regjeringen øker i neste års statsbudsjett bunnfradraget for formueskatten med 50.000 kroner. Det betyr at dersom du har en formue på 700.000 kroner, trenger du ikke å betale formueskatt. Det må nå først dersom formuen din er på 750.000 kroner eller mer.

Verdien av Oljefondet ved utgangen av 2012 anslås til å være rundt 3543 milliarder kroner. Det er 428 milliarder kroner mer enn det anslåtte nivået ved dette årets slutt.

Terrormillioner

Det har tidligere blitt sagt at politiet og Forsvaret er blant de store budsjettvinnerne.

Og regjeringen foreslår i neste års statsbudsjett å øke bevilgningene til politi og påtalemyndighet med til sammen 696 millioner kroner. 164 millioner av disse gjelder tiltak som er direkte knyttet til 22. juli. Satsinger i politiet er økt bemannig, IKT-tiltak og et høyt opptak ved Politihøgskolen.

Regjeringen foreslår å bruke nær 675 millioner kroner neste år som følge av terrorangrepene 22. juli. Disse millionene er hovedsakelig knyttet til økte ressurser til politi- og påtalemyndighet, voldsoffererstatning, psykososial oppfølging i kommunene og sikring og rehabilitering av skadede bygninger.

1500 flere sykehjems- og omsorgsplasser

Innenfor helse og omsorg vil regjeringen gi tilskudd til 1500 flere sykehjems- og omsorgsplasser.

Etter det NRK erfarer, vil regjeringen øremerke et tilskudd på til kommunene til etablering av 2300 dagaktivitetsplasser, slik at rundt 5000 flere personer med demens kan få et tilbud deler av uken.

Studentboliger

For å kunne møte nye studentkull, foreslår regjeringen å bevilge 240 millioner kroner til rundt 2600 nye studieplasser.

Mangel på studentboliger har vært kraftig kritisert, og i statsbudsjettet for neste år foreslår regjeringen å bevilge 242 millioner kroner, noe som skal gi rundt 1000 nye studentboliger neste år.