Brudd i forhandlingene i staten

Det er brudd i forhandlingene i staten, og oppgjøret for 100.000 statsansatte går dermed til mekling.

Oppgjøret omfatter statsansatte organisert i LO Stat, YS Stat, Akademikerne og Unio.

Tidligere i dag ble det også brudd i meklingen for kommunalt ansatte etter at arbeidstakerorganisasjonene brøt forhandlingene med KS.

Organisasjonene kritiserer staten for ikke å ha vist vilje til å løse noen av de viktigste utfordringene i årets oppgjør.