Boligprisene videre opp

Julimåned sendte prisene i boligmarkedet svakt oppover.

boligpris
Foto: Grafikk: Kari Løberg Skaar

Tall fra eiendomsmeglerbransjen viser at boligprisfesten ikke er over.

I juli økte verdien av Ola Nordmanns bolig i gjennomsnitt med 0,1 prosent, viser statistikken fra sommmerens boligsalg. Prisen på en norsk gjennomsnittsbolig var ved utgangen av juli 3,1 prosent høyere enn i juli i fjor.

Boligprisene har hittil i år steget med 12,6 prosent. Gjennomsnittlig boligpris i Norge er nå 3 prosent lavere enn i toppmåneden august 2007.

Oppgang hver måned siden nyttår

Vanligvis faller boligprisene fra juni til juli. De siste fem årene har gjennomsnittlig prisvekst vært -1,2 prosent. Det betyr at prisutviklingen i juli i år er mye sterkere enn det som er normalt.

Boligprisene har nå steget hver eneste måned siden nyttår, etter at både prisene og omsetningen av boliger falt kraftig i fjor høst.

Trendveksten tyder på at prisene vil stige også fremover. Justert for sesongvariasjoner økte prisene med 1,4 prosent.

Store regionale prisforskjeller

I Telemark har prisene det siste året økt med 9 prosent, viser dagens ferske pristall. I motsatt ende av skalaen ligger Hordaland. I samme periode har prisene falt 3 prosent i vestlandsfylket.

Møre og Romsdal og Hedmark har begge hatt en prisvekst på 6 prosent det siste året.

Både i Oslo og Nord-Norge sett under ett har hatt fallende gjennomsnittlige boligpriser det siste året. Eiendomsmeglerbransjen har ikke egne tall for Nord-Norge brutt ned på fylker.

Hele julirapporten fra NEF kan du lese her. Geografisk oversikt over alle landets regioner finnes på side 16 i rapporten.

Uvanlig stor omsetning

Det ble i juli solgt 4195 boliger i følge eiendomsmeglerbransjen. Det er en oppgang på 27 prosent fra i fjor.

- Jeg har ikke sett kraftigere omsetning i juli noensinne, sier Finn Tveter, direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Færre boliger til salgs

Det var ved utgangen av juli 13909 boliger til salgs på eiendomsportalen finn.no. Det er betydelig færre enn i juli i fjor, da det var 17001 boliger å velge blant for potensielle kjøpere.

I toppåret 2007 var det 12029 boliger til salgs i juli. Den etterfølgende måneden nådde det norske boligmarkedet en historisk topp, målt ved gjennomsnittlige boligpriser.

Eiendomsmeglerbransjens statistikk er utarbeidet av Econ Pöyry på oppdrag fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) og Eiendomsmeglerforetakenes forening (EFF). Tallene viser gjennomsnittlige priser på boliger som er solgt gjennom Finn.no.