– Svakeste første kvartal på 9 år

Boligprisene i Norge utviklet seg langt svakere enn ventet i mars. Prisveksten i første kvartal har ikke vært svakere på mange år, ifølge eiendomsmeglerbransjen.

Boligpriser

- Det som nå skjer er en reell utflating i boligprisene, mener Christian Dreyer i Eiendomsmeglerforetakenes forening.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

De siste årene har boligprisene steget med anslagsvis 1 prosent i gjennomsnitt fra februar til mars.

Korrigert for hvordan boligprisene normalt utvikler seg (sesongvariasjoner) falt imidlertid boligprisene med 0,2 prosent fra februar til mars i år.

Kun i fire av de siste 50 månedene, har boligprisene falt korrigert for sesongvariasjoner.

– Oppgangen på 0,1 prosent i mars er lite, når vi vet at mars normalt er en av de sterkeste månedene i året. Vi ser også at prisutviklingen for første kvartal er den svakeste på 9-10 år, sier administerende direktør Christian Dreyer i Eiendomsmeglerforetakenes forening (Eff).

For tredje måned på rad ser nå bransjen tegn til at prisveksten korrigert for sesongvariasjoner flater ut.

– Det er all grunn til å både håpe og tro at vi har et mer dempet boligmarked i vente, og at sier Dreyer.

Årsaken er den ventede «vårflommen» av boliger som normalt legges ut for salg etter påske.

Roger Bjørnstad i Pöyry og Christian Dreyer i Eff.

Boligpristallene for mars måned tyder på at det nå er en reell utflating i boligprisene, sier adm.dir Christian Dreyer i Eff (til høyre). Til venstre Roger Bjørnstad i Pöyry, som har ansvaret for å utarbeide statistikken.

Foto: NRK

– For tidlig å konkludere med at utflatingen er varig

Bransjen ser ingen tegn til noen påskeeffekt i volumet av boliger, og mener det er et sunnhetstegn at prisveksten nå flater ut.

Men styreleder Tormod Boldvik i Norges Eiendomsmeglerforbund mener det er for tidlig å si at det dreier seg om en varig nedkjøling av boligmarkedet.

– Jeg tror man skal være forsiktig med å si at utflatingen er varig. Førstekvartal var svakere enn i fjor, men jeg vil gjerne se apriltallene. Mars måned var en måned med få dager effektivt salg på grunn av ferier, sier Boldvik.

Meglernes eget forbund mener at det er den underliggende forklaringen på oppbremsingen er strengere krav til egenkapital og strengere kredittpraksis hos bankene.

Slappest prisvekst i Kristiansand

Aktiviteten i boligmarkedet er fortsatt rekordhøy. I gjennomsnitt tok det 24 dager å selge en bolig i mars. Det er 1 dag mindre enn for mars måned i fjor.

En norsk bolig kostet i gjennomsnitt 7 prosent mer i mars 2013 enn tilsvarende måned i fjor.

Den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen var 31.500 kroner i mars måned, mot 29.400 kroner i mars 2012.

Blant de største byene er det Tromsø som troner øverst som byen hvor prisene har steget mest så langt i 2013.

I Tromsø er prisene 8 prosent høyere enn gjennomsnittprisen for 2012.

Trondheim følger deretter med 7 prosent prisvekst, mens Kristiansand ligger på bunn med kun 2 prosent prisvekst så langt i år, viser tallene for mars.