Lave lønninger gir billig norsk forskning

Lave lønninger for norske akademikere gjør forskningen mye billigere enn i land vi konkurrerer med. Norge har dermed et stort konkurransefortrinn.

Medisiner (Illustrasjon)
Foto: Scanpix / SCANPIX

 - Akademikerlønningene er lave i Norge. Helsevesenet gir legemiddelselskapene god tilgang på utstyr og fagfolk, sier divisjonsdirektør i Forskningsrådet, Anne Kjersti Falvik.

Forskningsrådet tror bio-tekindustrien vil stå for 40% av verdensøkonomien i 2050.

- Norge må utnytte det potensiale vi har for å bli en kunnskapsnasjon og skape verdier. Her har vi et fortrinn, sier Falvik.