Beste noensinne fra oljefondet

Statens Pensjonsfond - Utland ble 270 milliarder kroner mer verdt i løpet av 2. kvartal. Resultatet er det beste i fondets historie.

Direktør i Oljefondet, Yngve Slyngstad
Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

Statens Pensjonsfond - Utland (Oljefondet ) fikk en avkastning på 270 milliarder kroner i 2. kvartal, tilsvarende 12,7 prosent avkastning.

Fondets verdi er nå 2 385 milliarder kroner, en oppgang på 309 milliarder fra første kvartal. I løpet av 2. kvartal ble oljefondet tilført 40 milliarder kroner fra statskassen.

- Den positive utviklingen i andre kvartal har fortsatt inn i tredje kvartal. Siden markedene snudde i mars og frem til i dag, har fondets verdi økt med mer enn 600 milliarder kroner, sier oljefond-sjef Yngve Slyngstad.

Dermed slår oljefondet kraftig tilbake etter katastrofetallene fra mars, da fasiten viste at fondet tapte 633 milliarder kroner i 2008. Første kvartal i år tapte oljefondet 66 milliarder kroner.

Knuser markedet

I andre kvartal fikk oljefondet en meravkasning på 2,1 prosentpoeng, noe som betyr at oljefondet har gjort det langt bedre enn markedet.

Den er spesielt på rentesiden at oljefondet knuser markedet målt ved referanseporteføljen.

Renteforvaltningen bidro med en meravkastning på 3,7 prosentpoeng, mens aksjeforvaltningens meravkastning var 0,7 prosentpoeng.

Du er 56 000 kroner rikere

Ifølge Statistisk Sentralbyrå var folketallet i Norge 4812200 personer pr 1.april i år.

Oljefondets avkastning på 270 milliarder kroner i 2.kvartal, tilsvarer at hver nordmann er blitt 56 000 kroner rikere.

Har kjøpt aksjer for 1000 milliarder

Sommeren 2007 ble det vedtatt at oljefondet skulle øke aksjeandelen i porteføljen fra 40 til 60 prosent.

Oljefondet har nå nådd målet om en aksjeandel på 60 prosent, og har de siste to årene brukt 1000 milliarder kroner på aksjekjøp.

Eier 1 prosent av verdens aksjer

De enorme aksjekjøpene har ført til at Statens Pensjonsfond - Utland har gått fra å eie 0,4 prosent av det globale aksjemarkedet til en eierandel på 1 prosent.

På de europeiske børsene, eier oljefondet nå 1,7 prosent av alle aksjene.