Hopp til innhold

Ber Oljefondet trekke seg ut

Både Kristelig Folkeparti, Venstre, Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet de grønne vil ha en ny vurdering av Oljefondets investeringer i internasjonal kullindustri.

Både Kristelig Folkeparti, Venstre og Arbeiderpartiet vil ha en ny vurdering av oljefondets investeringer i internasjonal kullindustri.

Se video: Flere norske politikere vil at Oljefondet skal stanse å investere i kullindustri, slik som denne i Tyskland.

De fem partiene er langt på vei enige med Framtiden i våre hender som ber Oljefondet, formelt kalt Statens pensjonsfond utland, trekke seg ut av kullindustrien. Oljefondet bryter målene for utslipp, ved å kjøpe seg kraftig opp i verdens største olje- og kullselskaper, mener organisasjonen.

– Verstingen

Jonas Gahr Støre

Jonas Gahr Støre.

Foto: Stig Jaarvik / NRK

– Kull er verstingen. Nå må vi ha en nasjonal debatt om hvordan Norge kan avslutte sine investeringer i kull. Jeg tror det er et flertall på Stortinget som ønsker å gå den veien og jeg håper regjeringen tar det til etterretning, sier Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre, som er nestleder i finanskomiteen.

– Hvorfor ble ikke dette gjort da du satt i regjering?

– Fondet trakk seg ut av tobakksindustrien da, nå mener vi tiden er moden for å trekke seg ut av kullindustrien og vi ber regjeringen komme med en vurdering av hvordan dette kan gjøres.

Støre fikk det samme spørsmålet da han i november foreslo at fondet skulle trekke seg ut av all kullindustri og svarte da:

– Det kan man alltids si. Det er likevel ikke noen grunn til å drøfte og tenke på slike spørsmål i dag.

Vil ha internasjonalt press

Ola Elvestuen

Ola Elvestuen.

Foto: NRK

– Fondet er et av de viktigste virkemidlene Norge har internasjonalt for å få til mer investeringer i fornybar energi. De kan vris vekk fra fossile energikilder og mot de moderne. Det sier Ola Elvestuen som leder energi- og miljøkomiteen. Også han mener fondet bør trekke seg ut av kullindustrien.

Finanskomiteens leder, Hans Olav Syversen fra KrF, sier dagens investeringer ikke er i strid med fondets retningslinjer, men stusser likevel over at en slik investeringsprofil er valgt.

– KrF ba for et halvt år siden om en vurdering av konsekvensene av å trekke seg ut av disse investeringene. Da fikk vi ikke flertall, men nå håper vi Stortinget vil be om en helt klar vurdering av en slik uttrekning, sier Syversen.

Hans Olav Syversen

Hans Olav Syversen.

Foto: Stig Jaarvik / NRK

Han minner om at Arbeiderpartiet stemte mot KrFs forslag den gangen, men sier det er positivt hvis partiet har snudd.

Og argumentet fra statssekretæren i finansdepartementet om at andre investorer eventuelt vil gå inn og kjøpe de aksjene Norge selger, har han lite sansen for.

– Det må alltid være slik at noen må gå foran, det vil gi klare signaler til de andre som investerer, så det syns ikke jeg er et holdbart argument, sier Syversen.

Sosialistisk Venstreparti mener dette kan bli starten på en snuoperasjon der Oljefondets finansielle muskel kan brukes til å bidra til å løse klimautfordringen.

– Det er den mest fornuftige bruken av pengene og det som kan skape trygge og klimavennlige arbeidsplasser vi kan leve av i framtiden, sier Karin Andersen, parlamentarisk nestleder i SV.

Miljøpartiet de grønne mener Oljefondet bør trekke seg ut av kullindustrien og ellers redusere investeringer i annen fossil energi.

Til våren skal de folkevalgte diskutere investeringsstrategien til pensjonsfondet.